$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Puun energiakäyttö Keski-Pohjanmaalla 2022

Vuonna 2022 Keski-Pohjanmaalla kului kiinteitä puupolttoaineita kaikkiaan 390 000 kuutiometriä eli 770 GWh. Luvut sisältävät sekä lämpö- ja voimalaitosten että puun pienpolton kulutuksen. Vuoteen 2021 verrattuna kiinteiden puupolttoaineiden käyttö väheni 11 000 kuutiometrillä.

  • Keski-Pohjanmaan lämpö- ja voimalaitokset käyttivät kiinteitä puupolttoaineita vuonna 2022 yhteensä 277 000 kiintokuutiometriä eli 550 GWh. Määrä väheni edellisvuodesta neljä prosenttia.
  • Puun pienpoltossa eli pientaloissa ja maatiloilla kiinteää puuta kului 113 000 kuutiometriä. Määrä pysyi edellisvuoteen verrattuna samana.

Keski-Pohjanmaan lämpö- ja voimalaitokset

  • Metsähaketta poltettiin 174 000 kuutiometriä eli 349 GWh. Määrä kasvoi edellisvuodesta kolme prosenttia.
  • Metsähakkeesta 105 000 kuutiometriä valmistettiin pienpuusta eli karsitusta ja karsimattomasta rangasta ja kuitupuusta. Hakkuutähteitä käytettiin 68 000 kuutiometriä ja kantoja 2 000 kuutiometriä.
  • Metsäteollisuuden kiinteää sivutuotepuuta poltettiin 101 00 kuutiometriä, mikä on 15 % vähemmän kuin edellisvuonna. Erilaisesta kiinteästä sivutuotepuusta oli kuorta 27 000 kuutiometriä, purua 72 000 kuutiometriä ja erittelemättömiä teollisuuden puutähteitä 2 000 kuutiometriä.
  • Puupellettejä ja brikettejä poltettiin edellisvuoden tapaan yhteensä 1 000 kuutiometriä.

Puun pienpoltto

  • Pientaloissa poltettiin runkopuuta (sisältää myös siitä metsähakkeeksi valmistetun puun) 105 000 kuutiometriä.
  • Muuta puuta, kuten pellettejä poltettiin Keski-Pohjanmaalla 8 000 kuutiometriä.

Esitetyt tiedot ovat ennakkotietoja. Puun energiakäytön lopulliset tilastotiedot julkaistaan syksyllä 2023 Luken tilastojen julkistamiskalenterin mukaan.

Lähde: SVT: Luonnonvarakeskus, Puun energiakäyttö