$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Biolaakso palkittiin aktiivisesta osallistumisestaan CircLean-verkoston toimintaan

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on saanut CircLean -verkoston myöntämän Champion-tunnuksen. Tunnus myönnettiin yliopistokeskuksen koordinoiman Biovalley Finland -hankkeen aktiivisesta osallistumisesta teollisten symbioosien tapahtumiin osana CircLean verkostoa (European network for businesses and SMEs for industrial symbiosis).

CirClean-tunnus todistaa saajaorganisaation toiminnan täyttävän tuotemerkin myöntäjän asettamat vaatimukset. Samalla tuotemerkki kertoo organisaation sitoutumisesta kestävän kehityksen ja teollisen symbioosin toimintamallin edistämiseen. Tuotemerkki lisää teollisten symbioosien tulosten näkyvyyttä, uskottavuutta ja avoimuutta EU:ssa. CircLean-tunnus perustuu verkoston jäsenten yhdessä suunnittelemaan ja Euroopan komission hyväksymään CircLean-raportointimenetelmään.

Lue lisää CircLean-verkostosta ja -tunnuksesta täältä.