$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

CarboTech –hanke vahvistanut osaamista biomassapohjaisen hiilen käyttöön liittyen

Oulun yliopiston toteuttamana CarboTech – Biomassapohjaiset hiiliapplikaatiot on päättymässä 30.4.2022. Projektin toteutukseen ovat osallistuneet Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen soveltavan kemian tutkimusyksikkö ja prosessimetallurgian tutkimusyksikkö Oulun yliopistosta.

Hankkeen tavoitteena on edistää biomassapohjaisen hiilen käyttöä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, minkä vuoksi hankkeen toteutuksessa on mukana useita teollisuusyrityksiä toteutusalueelta. Keskeisiä tutkimusaihioita ovat olleet mm. biomassapohjaisen aktiivihiilen käyttö suodatinmateriaalina, metallurgisen teollisuuden biopelkistimenä sekä uudet energianvarastointiin liittyvät ratkaisut.

”Tutkimusryhmämme osalta biomassapohjaisen aktiivihiilen ja hiilivaahtojen valmistusta on tutkittu paljon, ja aihepiiristä on valmistunut parikin väitöstutkimusta. Tällä hetkellä suurin mielenkiinnon kohde on hiilen käyttö akuissa”, toteaa hankkeen vastuullinen johtaja, professori Ulla Lassi.

”Biomassan esikäsittelyillä voidaan muokata merkittävästi pyrolysoinnissa tuotetun metallurgisen pelkistyshiilen omaisuuksia saavuttaen tietyissä sovelluksissa metallurgista koksia vastaava hiiltä”, jatkaa professori Timo Fabritius.

Hanke on vahvistanut entisestään aihepiiriin liittyvää osaamista alueella. Lisäksi on tehty tutkimusta vahvistavia laiteinvestointeja mm. hiilestykseen ja hiilen karakterisointiin liittyen.


Linkki projektin www-sivuille.