$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

KIERTH2ON 2.0 -hanke tutkii biopohjaisen energian kysynnän edellytyksiä Kaustisen seutukunnan alueella

Kaustisen seutukunnan hallinnoima ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Kierthon 2.0 -hanke tutkii bioenergian kysyntää ja kysyntään vaikuttavia tekijöitä Kaustisen seutukunnan alueella. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä uusiutuvan energian liiketoiminnalle ja erityisesti biokaasun ja sen jatkojalosteiden käytön lisäämiselle Kaustisen seutukunnan alueella.

​Hankkeen tavoitteena on ​mm.

  • löytää ratkaisuja biokaasun ja sen jalosteiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen haasteeseen lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä ​
  • tuottamaan tietoa ja etsimään vastauksia investointi- ja kehityspäätöksiä hidastaviin pullonkauloihin.​

Hanke tekee selvitystyötä mm. bioenergian kehittyvän kysynnän vaikutuksista seutukunnan alueella sekä vetytalouden, erityisesti biometaaniin pohjautuvan vedyn, mahdollisuuksista ja merkityksestä Kaustisen seutukunnan alueelle.

Kaustisen seutukunnan Kierthon 2.0 -hankkeen laatimaan kyselyyn vastanneiden suhtautuminen biokaasuun ja sen jalosteisiin sekä biokaasun hyödyntämiseen on myönteistä

Kierthon 2.0 -hanke kartoitti näkemyksiä ja suhtautumista paikalliseen bioenergiaan seutukunnan maatilallisille ja yritystoimijoille suunnatun kyselyn avulla. Kyselyyn saatiin maalis-huhtikuussa 92 vastausta. Kysymyskohtaiset vastausmäärät hieman vaihtelivat. Seutukunnan alueella toimijoiden suhtautuminen on erittäin myönteistä kyselyn tulosten perusteella. Jopa 96 % kyselyyn vastaajista suhtautui biokaasuun ja sen jalosteisiin joko myönteisesti tai hieman myönteisesti. Kyselyyn vastanneista lähes 90 % oli myös kiinnostunut hyödyntämään biokaasua energiamuotona ja yli puolet oli kiinnostunut muuttamaan ajoneuvonsa kaasukäyttöiseksi.

Hankkeesta ja ajankohtaisista asioista voi lukea lisää osoitteessa www.kierthon2.fi