$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Biolaaksosta

Biolaakso on kansainvälisesti vaikuttava ja houkutteleva kestävän kehityksen osaamiskeskittymä, joka edistää bio- ja mineraalitaloutta digitalisaation ja kiertotalouden avulla.

Biolaaksossa yhdistyvät ainutlaatuisesti alueemme mittavat luonnonvarat, maailmanlaajuisesti kilpailukykyinen teollisuus sekä korkeatasoinen tutkimus ja koulutus. Biolaakso-verkostossa on 23 sopimuskumppania ja koordinoijana toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Keski-Pohjanmaalla on sekä kemianteollisuuden iso keskittymä että vahva alkutuotantoalue.

Meillä on kemian erityisosaamista, jonka avulla biomassan arvoketjuja kehitään korkean lisäarvon tuotteiksi. Biolaakso toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen tavoitteita.

Biolaakso on osa eurooppalaista biotaloustoimijoiden verkostoa: The European Bioeconomy Network.