$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Tilastotietoa Keski-Pohjanmaan biotaloudesta

Vuonna 2020 Keski-Pohjanmaan biotalouden arvonlisäys oli 310 miljoonaa euroa ja se muodosti 14 % maakunnan kokonaisarvonlisäyksestä. Edellisvuoteen verrattuna biotalouden arvonlisäyksen volyymi väheni noin 4 %, työllisten määrän pysyessä lähes ennallaan. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen Biolaaksolle tuottamista Keski-Pohjanmaan biotalouslaskelmista, jotka kattavat vuodet 2010-2020.

Keski-Pohjanmaan biotalouden tuotos vuonna 2020 oli 834,5 miljoonaa euroa. Tuotoksen volyymi laski edellisvuoteen verrattuna 10 %. Maakunnan kokonaistuotoksesta biotalous kattoi 17 %.

Metsäsektorista suurin biotalouden toimiala Keski-Pohjanmaalla

Vuonna 2020 metsäsektori nousi ensimmäistä kertaa kymmenen vuoden aikana biotalouden suurimmaksi toimialaksi. Metsäsektorin arvonlisäys oli 101,6 miljoonaa euroa, mikä oli 32 % koko biotalouden arvonlisäyksestä. Metsäsektorilla metsätalouden arvonlisäys laski hieman edellisvuosista, mutta nousua biotalouden suurimmaksi toimialaksi vauhditti puuteollisuuden 12 % kasvu.

Toimialakohtaisen vertailun toisena oli elintarvikesektori 30 % osuudellaan. Elintarvikesektorin 93,1 miljoonan arvonlisäyksestä lähes kaksi kolmasosaa muodostui maataloudesta. Koko elintarvikesektorin arvonlisäyksen volyymi pieneni vuosien 2019 ja 2020 välillä 9,1 miljoonaa euroa eli noin 9 %.

Maatalous edelleen suurin työllistäjä

Biotalouden toimialat työllistivät Keski-Pohjanmaalla vuonna 2020 yhteensä 5 165 henkilöä, mikä vastasi 17 % koko maakunnan työllisistä. Suurin biotalouden työllistäjä koko kymmenen vuoden aikajaksolla oli maatalous. Vuonna 2020 maatalous työllisti 2 165 henkilöä eli 42 % kaikista biotalouden työllisistä. Pitkään jatkunut maatalouden työllisten määrän lasku taittui ja vuodesta 2019 kasvua oli 7,6 % eli noin 150 henkeä. Työllisten määrä kasvoi myös uusiutuvan energian tuotannossa sekä veden otossa.

Metsäsektori työllisti vuonna 2020 Keski-Pohjanmaan biotalouden työllisistä 17 %. Työllisten määrä väheni edellisvuodesta sekä metsätaloudessa että puuteollisuudessa. Yhteensä metsäsektorin työllisten määrä väheni 7,1 % eli noin 65 henkeä.

Maataloudessa laskua huippuvuosista

Vuosina 2010–2020 Keski-Pohjanmaan biotalouden arvonlisäyksen volyymi kasvoi 17 %. Suurinta arvonlisäyksen kasvu oli metsäsektorilla, jonka volyymi kasvoi 54 %. Arvonlisäyksen volyymi pieneni ainoastaan veden otossa ja elintarvikesektorilla. Elintarvikesektoria veti alaspäin maatalouden arvonlisäyksen 25 % lasku. Vuosina 2013–2020 maatalouden arvonlisäys pieneni lähes 39 %.

Vuosina 2010–2020 biotalouden tuotos oli kasvanut 11 %. Tuotos kasvoi kaikilla toimialoilla elintarvikesektoria ja biotalouden palveluita lukuun ottamatta.

Keski-Pohjanmaan biotalous työllisti parhaimmillaan vuonna 2011 noin 6 260 henkeä. Näistä lukemista työllisten määrä oli vuoteen 2020 pienentynyt 17 %. Metsäsektorin työllisten määrä väheni vuosina 2010–2020 lähes 21 % ja vuodesta 2011 yli 27 %. Maataloudessa työllisten määrien vähennykset olivat 17 % ja 19 %. Henkilömäärinä mitattuna vähennykset olivat vuosina 2011–2020 metsäsektorilla noin 320 henkeä ja maataloudessa noin 590 henkeä.

Kuvaajien data taulukoissa

Laskennassa käytetyt toimialat

Kuvaajat:

Keski-Pohjanmaan biotalouden arvonlisäys 2010-2020

Keski-Pohjanmaan biotalouden arvonlisäys eri toimialoilla vuosina 2010–2020

Keski-Pohjanmaan biotalouden työlliset eri toimialoilla vuosina 2010–2020