$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Kymmenes Kokkola Material Week kansainvälisempi kuin koskaan

Kokkola Material Week on saavuttanut kymmenen vuoden aikana vahvan ja tunnetun aseman kansainvälisenä kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian vuosittaisena tapahtumaviikkona. Juhlavuoden tapahtuma järjestetään 14. -17.11.2022. Maksuttomat seminaarit järjestetään tänä vuonna Tullipakkahuoneella ja Kokkolan kaupungintalolla. Koko viikko, Industry Meeting Pointia lukuun ottamatta, on seurattavissa myös streamin välityksellä.

"Tapahtuma houkuttelee paikan päälle kävijöitä Suomen, Ruotsin ja Norjan lisäksi aina Euroopan ydintä myöten. Tänä vuonna Kokkola Material Weekin aikaan Kokkolassa kokoontuu useita eri verkostoja, jotka hyödyntävät laajaa ja monipuolista seminaariohjelmaa vierailujensa ohessa. Tämä onkin ollut tavoitteemme jo usean vuoden ajan. Kokkola Material Week on loistava alusta erilaisille kemianteollisuuden verkostoille, alueella sijaitsevan kansainvälisestikin huipputason yritystoiminnan ja esimerkiksi akkukemian tutkimuksen puolesta", iloitsee tapahtuman koordinaattori, KOSEKin yrityssuhdekehittäjä Nora Birkman Neunstedt

Seminaarien puheenaiheita ovat tänä vuonna muun muassa akkumateriaalit ja -arvoketjut, energia-alan tulevaisuus ja kiertotalouden ratkaisut. Puhujia seminaareissa on kaiken kaikkiaan 52. Ohjelma on julkaistu Kokkola Material Weekin verkkosivuilla, ja puhujatiedot päivittyvät sivuille jatkuvasti.

"Ilmoittautuminen 10-vuotisjuhlavuottaan viettävään seminaariviikkoon avattiin viime viikolla, ja se käynnistyi vilkkaampana kuin koskaan aikaisemmin. Ilmoittautumisia seminaaripäiville on kertynyt runsaasti jo pelkästään muutamassa päivässä", jatkaa Birkman Neunstedt.

Kokkola Material Week on maksuton seminaarisarja, joka on tarkoitettu tutkijoille, yrityksille, päättäjille, opiskelijoille, aluekehittäjille, rahoittajille ja muille alasta kiinnostuneille. Myös kaupunkilaiset saavat oman perinteisen yleisötapahtuman.

"Kokkola Material Week rakennettiin alueen toimijoiden yhteistyönä edistämään alueen näkyvyyttä erityisesti keskeisenä kemian osaamiskeskittymänä. Tältä osin tapahtuma on saavuttanut tavoitteensa hyvin. Seminaariviikon teemat ovat pysyneet alusta asti ajankohtaisina, ja tapahtuma on vuosien saatossa saavuttanut yhä enemmän kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä", toteaa kaikkiin Kokkola Material Weekin järjestelyihin alusta asti aktiivisesti osallistunut professori Ulla Lassi

KOSEK toimii tänä vuonna tapahtuman pääkoordinaattorina, ja yhteistyötä on tehty nyt myös Visit Kokkolan kanssa entistä tiiviimmin.

"Erityisesti juhlavuoden kunniaksi halusimme tuoda läheltä ja kauempaa tapahtumaan saapuville Kokkolaa tutuksi seminaariohjelman lisäksi. Tarjoamme mahdollisuutta mm. Neristanin opastetuille kävelykierroksille, sekä yhteistyössä Kokkolan suurteollisuusalueyhdistyksen kanssa kiertoajelua Kokkola Industrial Parkin alueelle, ja nämä vaihtoehdot ovatkin jo herättäneet osallistujien joukossa kiinnostusta", kertoo Visit Kokkolan ryhmämyynnistä vastaava Jari Kola.

Järjestelyissä ovat tänä vuonna mukana: KOSEK, Kokkolan kaupunki, Biolaakso-klusteri, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Industrial Park, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KPedu, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Team Finland, Business Finland, Business Sweden ja Innovation Norway.

Koko viikkoon ja sen yli 50 puhujaan pääsee tutustumaan tapahtuman verkkosivuilla osoitteessa www.materialweek.fi

Lisätietoja:

Nora Birkman Neunstedt
yrityssuhdekehittäjä
KOSEK
Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
044 7809 091

Poimintoja ohjelmasta:

Maanantaina 14.11. Pre-KMW Mitä tapahtuu juuri nyt ja tulevaisuudessa energia-alalla? Tähän kysymykseen vastaa Kokkola Material Weekin pre-tapahtuma, jonka järjestää maanantaina Biovalley Finland. Tapahtumassa kuullaan viimeisimmistä ja kiinnostavista energiaratkaisuista meillä ja maailmalla. Biovalley Finland on kansainvälisesti vaikuttava ja houkutteleva kestävän kehityksen osaamiskeskittymä, joka edistää bio- ja mineraalitaloutta digitalisaation ja kiertotalouden avulla. Biovalley Finland -verkostossa on 23 sopimuskumppania ja koordinoijana toimii Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Tiistaina 15.11. Opening Seminar Kokkola Material Week käynnistyy toden teolla tiistaina Kokkolan Tullipakkahuoneella järjestettävällä avajaisseminaarilla, jonka avaa elinkeinoministeri Mika Lintilä. Avajaisten moderaattori, karismaattinen Baba Lybeck, kuljettaa kuulijat ajankohtaisten erityisesti akkumateriaaleihin kytkeytyvien yrityspuheenvuorojen, sekä Belinda Gerdtin digitalisaation haasteista ja mahdollisuuksia käsittelevän keynote-puheenvuoron äärelle. Avajaisseminaari tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitumiselle hyvästä musiikista ja tarjoiluista nauttien. Avajaisten järjestelyistä vastaavat Kokkolan kaupunki ja KOSEK.

Keskiviikkona 16.11. siirrytään Kokkolan kaupungintalolle, jossa aamupäivän ajan paneudutaan GeoKokkola-teeman puitteissa alueellisesti keskeisen vastuullisen akkuarvoketjun ja siihen läheisesti liittyvän mineraali- ja kiertotalouden teemaan. Tänä vuonna tapetilla ovat erityisesti akkumineraalien jalostus, akkukemikaalien valmistus sekä kiertotalouden ratkaisut. GeoKokkolan valmisteluista vastaavat tuttuun tapaan GTK, KPEDU ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius/Oulun yliopisto, jotka tänä vuonna lisäksi tekevät yhteistyötä pohjoismaisten kauppa- ja sijoitusyhtiöiden Innovation Norwayn, Business Swedenin ja Business Finlandin sekä European Battery Alliancen kanssa, tuoden Kokkolaan puhujia niin Suomesta, Norjasta kuin Ruotsista.

Keskiviikon iltapäivässä 16.11. jatketaan puolestaan ReKokkola -teeman parissa, jossa käsitellään laaja-alaisesti vastuullisen ja kestävän tulevaisuuden teemoja. Näkökulmina ovat hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta, kaupunkien ilmastotoimenpiteet, sekä yritysvastuullisuus. Puheenvuoroissa kuullaan muun muassa siitä, miten nämä teemat näyttäytyvät Kokkolassa ja Kokkola Industrial Park KIP:n alueella ja päästään seuraamaan paneelikeskustelua, aiheenaan sosiaalinen ja ympäristövastuu. Tämän osion valmisteluista vastaavat erityisesti Kokkola Industrial Park, Centria ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Alkuillasta yrityksillä on mahdollisuus luoda uusia yhteyksiä ja verkostoitua Industry Meeting Point -tapahtumassa, jossa päästään myös kuulemaan mielenkiintoisia yritysesittelyitä. Verkostoitumisen mahdollistaa KOSEK.

Torstain 17.11. käynnistää BioKokkola -osio, joka tuo tänäkin vuonna esille biotalouden kuumat aiheet, mahdollisuudet ja yritysesimerkit. Puheenvuoroissa pinnalla ovat erityisesti kestävään elintarviketuotantoon, kuivikemateriaaleihin ja kasvualustoihin, luonnonkuituihin osana valmistelevaa teollisuutta ja kierrätyslannoitteisiin liittyvät aiheet. BioKokkolan järjestelyistä vastaavat Centria ja Luke.

Torstain iltapäiväksi 17.11. siirrytään puolestaan kasvun ja viennin rahoittamista käsittelevien aiheiden pariin TeamFinland -verkoston, eli Pohjanmaan ely-keskuksen, TE-toimiston, Viexpon, Business Finlandin ja Finnveran, saattelemana. TeamFinland -osion osallistujilla on mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden ja yritysten kanssa yritysten kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmista.