$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Mineraalitalous

Biolaaksossa on useita vireillä olevia kaivoshankkeita (litium ja ilmeniitti) ja kaivostoiminta on juuri alkamassa.

Kaivosteollisuus

  • Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa erityispuhdasta litiumkarbonaattia erityisesti kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.
  • Keliber on päättänyt sijoittaa litiumkemiantehtaan Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueelle. Keliber jatkaa litiumtuotannon valmistelua kahden tuotantolaitospaikkakunnan ratkaisuna. Yhtiön litiumesiintymät ja tulevat kaivokset sijaitsevat Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Kaivoksista saatava malmi rikastetaan Kaustisen Kalavedelle rakennettavassa rikastamossa. Litiumkemiantehdas, jossa malmirikaste jatkojalostetaan litiumkarbonaatiksi, sijoitetaan Kokkolaan KIP:n alueelle.

Akkututkimus