$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Bioenergia

Biolaaksossa on maailman suurin biopolttoainepohjainen voimalaitos ja biopolttoaineilla tuotetaan jo merkittävä osuus alueen sähköenergiasta. Muita vihreän energian tuotantomuotoja ovat vesivoima, tuulivoima ja lauhdevoima.

Biolaaksosta löytyy mm.:

Kokkolan Energia Oy: n CHP-laitos ja vesi- ja tuulivoimatuotantoa

Oy Ahlholmens Kraft Ab, Pietarsaari, maailman suurin biomassaa käyttävä voimalaitos

Toholammin Energia Oy: n CHP-laitos

Kunnalliset lämmityslaitokset

Energiaosuuskunnat

Koneiden ja laitteiden rakentaminen, mm. Gasek Oy, Reisjärvi, Keisari Pelletti Oy, Kannus ja OMP Energy Oy, Nivala

Biokaasulaitokset

Tuulipuisto Kokkolassa
Tuulipuisto Kokkolassa