$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Bioeconomy & business

Biolaakso = rajat ylittävä yhteistyö luonnonvarojen alalla, huippututkimus, kehitystyö ja vahva liiketoiminta. Biolaaksossa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemian keskittymä.

Biolaaksossa on laajaa ja kokonaisvaltaista luonnonvara-alan yritystoimintaa:

Prosessiteollisuus

  • Kemianteollisuus, elintarviketeollisuus ja puunjalostus

Alkutuotanto

  • Maatalous, metsätalous, turve, turkistalous

Mineraalitalous

  • Kaivosteollisuus, akkututkimus

Bioenergia

  • Talteenotto, tuulivoima, aurinkovoima ja turve