$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Kestävyyden ja vastuullisuuden kehittäminen Jyväskylän yliopistossa

Blogi nro 3/2023

Vuosina 2020–2022 Jyväskylän yliopistolla toimi Kestävä ja vastuullinen Jyväskylän yliopisto -kehittämisryhmä, joka mm. uudisti ympäristöohjelman ja teki esityksen kestävyyden ja vastuullisuuden sisällyttämisestä uuteen opetussuunnitelmaan. Ryhmän tärkeimpänä tehtävänä oli kestävyyden ja vastuullisuuden toimintamallin luominen yliopistolle. Ennen toimikautensa loppumista, ryhmä ehdotti, että jatkossa kestävyyttä ja vastuullisuutta edistetään kolmen eri kehittämisryhmän kautta:

  1. Kestävä ja vastuullinen JYU -kehittämisryhmä , joka on erityisesti strategisen tason ryhmä, kokoaa yhteen kestävyyden eri osa-alueet. (Ryhmää ei ole vielä asetettu, mutta päätös sen asettamisesta on tehty.)
  2. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus -kehittämisryhmä korvaa toimikautensa päättänen YVTA-toimikunnan. Ryhmän vastuulla ovat YVTA- ja saavutettavuussuunnitelmien yhdistäminen, seuranta ja päivittäminen. (Ryhmää ei ole vielä asetettu, mutta päätös sen asettamisesta on tehty.)
  3. Planetary well-being for JYU -ohjausryhmä toimii myös yliopistotason Green Office ryhmänä. Ryhmä edistää ekologista kestävyyttä, kehittää luonto- ja ilmastohaittalaskentaa, kompensaatiomallia sekä seuraa ja päivittää JYU:n ympäristöohjelmaa (Tiekartta planetaariseen hyvinvointiin). Ryhmä aloitti toimintansa helmikuussa 202

Lisäksi Jyväskylän yliopistolla toimii Kampuksen kehittämisryhmä, jonka yhtenä tehtävä on edistää kestävää kehitystä.

Jyväskylän yliopisto on antanut vastuullisuussitoumuksia esimerkiksi liittyen hiilinegatiivisuuteen ja luontopositiivisuuteen. Näiden sitoumuksien kunnioittaminen vaatii tavoitteellista työskentelyä koko yhteisöltä ja vastuullisuuden mittaamista. Yliopiston vastuullisuuden mittaaminen on haastavaa, mutta palkitsevaa ja tarpeellista. Meille on helpompaa johtaa sellaisia asioita, joita mittaamme. Tällä hetkellä mittaamme koko yliopiston hiilijalanjälkeä ja hankintojen luontojalanjälkeä vuosittain. JYU:n tutkijat kehittävät ja uudistavat luontojalanjäljen mittausmenetelmiä ja indikaattoreja jatkuvasti. Laskennalliset luvut ovat vielä karkeita arvioita, mutta odotuksena on, että vuonna 2030 meillä on hyvinkin realistinen kuva yliopistomme aiheuttamasta globaalista luontohaitasta ja menetelmät sen osan kompensoimiseksi, jota emme ole onnistuneet vähentämään.

Jalanjäljen lisäksi, on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota yliopistomme kädenjälkeen, kaikkeen siihen upeaan työhön, jota tutkijamme ja opettajamme tekevät muuttaakseen ympäröivää yhteiskuntaa kestävämpään suuntaan. Tätä kokonaisuutta mittaamme osallistumalla maailman yliopistojen vastuullisuutta mittaavaan Times Higher Education Impact Rankingiin. Olimme viime vuonna sijalla 401-600, kun osallistujina oli 1406 yliopistoa 106 eri maasta.

Ulla Helimo
asiantuntija, kestävyys ja vastuullisuus
Jyväskylän yliopisto, toiminnanohjaus

Linkkejä: www.jyu.fi/vastuullisuus; www.jyu.fi/saavutettavuus

Ympäristöohjelma: jyu-tiekartta-plantaariseen-hyvinvointiin-ymparistoohjelma-2022-2030.pdf

Ympäristöohjelman toimenpidesuunnitelma: JYU Tiekartta plantaariseen hyvinvointiin - toimenpidesuunnitelma 2022-2030