$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Uutta kiertotalousosaamista kemianteollisuuden ekosysteemiin – kiertotaloutta ei rakenneta ilman osaajia

Kokkola Industrial Parkin (KIP) tulevaisuuden visiona on olla alansa vastuullinen ja kehittyvä suunnannäyttäjä koko maailmassa. Sitran rahoittaman koulutuspilotin avulla KIP lunastaa visionsa tulla todelliseksi kiertotalouden edelläkävijäksi yhteistyössä kaikkien KIP:n ekosysteemiin kuuluvien toimijoiden kanssa. Vaikka teollisella kiertotaloudella on vuosikymmenten perinteet Kokkolan suurteollisuusalueella, koulutuspilotin ajankohta on nyt erittäin otollinen, kun keskustelu hiilineutraalista kiertotaloudesta on siirtymässä käytännön- ja yksilötasolle. Koulutuksella varmistetaan, että alueelta löytyy kiertotalouden osaajia nyt ja tulevaisuudessa. Koulutuksella vahvistetaan myös Suomen kansallisia tavoitteita kiertotalouteen ja hiilineutraaliuteen siirtymisessä sekä samalla parannetaan KIP:n alueen kilpailukykyä.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) ja KIP Servicen yhteinen KIP:n uusi kiertotalousaika – sanoista tekoihin! -koulutuspilottihanke valittiin rahoitettavaksi kemian toimialalta Sitran rahoitushaussa. Sitra etsi vaikuttavia ja visionäärisiä koulutushankkeita, joissa tunnistetaan kiertotalouteen liittyviä osaamistarpeita ja tarjotaan niihin uusia ratkaisuja sekä kokeiluja, joilla on mahdollisuus vakiintua pysyväksi toiminnaksi. Sitran rahoittamalla koulutuspilotilla halutaan täydentää KIP:n alueen henkilöstön osaamista sekä kehittää prosessiteollisuuden perustutkintoa paikallisesti tarjottavalla tutkinnonosalla. Osaamisen ajantasaistaminen koskee myös opetushenkilöstöä Keski-Pohjanmaalla.

Sanojen taustalle tarvitaan tekoja ja ymmärrystä!

Lisätietoa: johanna.hylkila(at)kip.fi