$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

MinePro vastaa akku- ja kaivosalan tulevaan työvoimatarpeeseen

KPEDU:n ja Centrian yhteinen MinePro-hanke vastaa akku- ja kaivosalan tulevaisuuden työvoiman kasvutarpeeseen alan osaamista lisäten sekä koulutustarjontaa kehittäen. Elokuuhun 2023 kestävässä ESR-hankkeessa kehitetään ja laajennetaan toisen asteen sekä ammattikorkeakoulun prosessi- ja kemiantekniikan koulutussisältöjä yhdessä yritysten kanssa. Hankkeessa monipuolistetaan koulutustarjontaa ja otetaan käyttöön uusia pedagogisia ratkaisuja opiskelijoiden ja yritysten henkilöstön osaamisen lisäämiseksi.

Pyrkimyksenä on ennakoida alan yritysten tulevia tarpeita ja vastata niihin joustavasti koulutuksellisin keinoin. KPEDUn ja Centrian prosessi- ja kemiantekniikan kouluttajien osaamista hankkeessa lisätään Kpedun ja Centrian yhteisillä sisäisillä koulutuksilla sekä osaamisen ristiinlevittämisellä Yhtenä hankkeen tavoitteena on entisestään tiivistää yritysten sekä kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä akku- ja kaivosalan tunnettuuden ja työvoiman saatavuuden varmistamiseksi.

MinePro-hankkeen puitteissa solmittiin helmikuussa yhteistyösopimus Keliberin kanssa. Yhteistyösopimus on hankkeen ensimmäinen konkreettinen toimenpide kohti tiiviimpää yritysyhteistyötä, minkä myötä korostuu vahvasti yritysten halu olla mukana kehittämässä alueen koulutustarjontaa ja -mahdollisuuksia. Hankkeen edetessä yritysten tarpeita tullaan tarkastelemaan hyvin laaja-alaisesti useista eri näkökulmista ja koko akkuarvoketju huomioiden.

Lisätietoja: kpedu.fi/minepro