$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Tutkimus ja kehitys

Biolaakson yritystoimintaa tukee alueen monipuolinen luonnonalan tutkimus- ja kehitystoiminta. Kehittämistyötä tekevät tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot tiiviissä yhteistyössä yritysten ja eri edunvalvontaorganisaatioiden kanssa.

Yliopistotutkimus:

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toimii Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen toiminnallisesti yhteisenä yliopistokeskuksena Kokkolassa. Koulutus- ja tutkimustyötä tehdään ja kehitetään useilla eri aloilla: kasvatustieteessä, informaatioteknologiassa, kauppatieteessä, sosiaalitieteessä, terveystieteessä ja soveltavassa kemiassa. Yliopistokeskus tekee tiivistä yhteistyötä myös Centria ammattikorkeakoulun sekä alueen elinkeinoelämän kanssa.

Sektoritutkimuslaitokset:

Luonnonvarakeskus

Metsäenergia

 • puubiomassan kasvatus
 • hankintalogistiikka
 • ominaisuudet energian ja biojalosteiden raaka-aineena
 • korjuun ympäristövaikutukset

Suometsät

 • ravinnetalous
 • uudistaminen

Maankäytön muutokset

 • suonpohjien ja peltojen metsitysmenetelmät

Metsäsuunnittelumenetelmien kehittäminen
Rannikkometsien puuntuotos

Geologian tutkimuskeskus GTK, Kokkola

 • Geoenergian tuotantokenttien mitoitus ja mallinnus
 • Litiumklusteri-hanke
 • Soiden turvevarat ja niiden käyttö
 • Maankäyttö ja yhdyskuntarakentaminen
 • Malmien ja mineraalien kartoitus

Tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot:

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

Centria tutkimus ja kehitys tarjoaa tasokasta työelämälähtöistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä koulutuspalveluita, joissa hyödynnetään ammattikorkeakoulun osaamista, tiloja ja laboratorioita. Toiminnan lähtökohtana ovat elinkeino- ja työelämän tarpeet.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU) on maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Koulutusyhtymä on mukana useiden alueen työ- ja elinkeinoelämää kehittävien projektien toteuttamisessa.

Kokkolanseudun Kehitys Oy

Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK on Kokkolan kaupungin omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. KOSEKin päätehtävät ovat elinkeinoneuvonta, seudun kehittämistoiminta ja seudun markkinointi.


MTK Keski-Pohjanmaa

Maa- metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain liitto ry

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry on jäsentensä edunvalvonta- ja koulutusjärjestö. Tieteellisellä tutkimustyöllä varmistetaan, että käytetyt kasvatusmenetelmät takaavat parhaan mahdollisen huolenpidon eläimistä ja että turkisalaa koskevat määräykset ja lainsäädäntö perustuvat luotettavalle pohjalle.

Suomen Metsäkeskus

Suomen metsäkeskus hoitaa metsien kestävään hoitoon ja käyttöön, metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen liittyviä tehtäviä.

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry

ProAgria Keski-Pohjanmaa ry on keskipohjalaisten maatalous- ja maaseutuyrittäjien neuvontajärjestö, joka auttaa kaikissa maatilojen ja maaseutuyritysten toimintaan liittyvissä asioissa.

Muut alueelliset kehitysorganisaatiot:

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU

Optima

Kerttu Saalasti Instituutti

LUOVA-tutkimustila