$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Laboratorioklusteri

Kokkolan kampusalueella laboratoriot ovat viiden organisaation yhteiskäytössä.

Kokkolan kampusalueella on laboratoriotiloja kolmessa eri toimipisteessä viiden eri organisaation, Centria-ammattikorkeakoulun, Geologian tutkimuskeskuksen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Luonnonvarakeskuksen, yhteisesti hyödynnettävissä. Näinkin laajan ja tiiviin, organisaatiorajat ylittävän yhteistyön onnistumisen takaa yhteinen tahtotila sekä avoin ja luottamuksellinen toimintatapa.

Kampusalueella on mm. opetuslaboratorioita, kansainvälisestikin ainutlaatuinen akkulaboratorio, kemian koetehdas Chemplant sekä useita erityyppisiä sekä biomassojen että mineraalipuolen esikäsittely- ja analyysilaboratorioita. Alueella toimii myös Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus, joka tarjoaa mm koululaisryhmille toiminnallisia laboratoriovierailuja.

Lue lisää Chemplant-koetehtaasta.