$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Mineraalitalous

Biolaaksossa on useita vireillä olevia kaivoshankkeita ja kaivostoiminta on juuri alkamassa.

Kaivosteollisuus

  • Sibanye-Stillwaterin Keliber-litiumhankkeen tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia erityisesti kansainvälisten litiumioniakkumarkkinoiden tarpeisiin.
  • Keliber-litiumhankeen esiintymät ja tulevat viisi kaivosaluetta sijaitsevat kolmen kunnan eli Kaustisen, Kokkolan ja Kruunupyyn alueella. Hankkeeseen kuuluva rikastamo rakennetaan Päivänevan alueelle Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien rajalle. Keliber-litiumjalostamo, jossa spodumeenirikaste jatkojalostetaan litiumhydroksidiksi, sijoitetaan Kokkola Industrial Parkin (KIP) alueelle.

Akkututkimus