$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Kemianteollisuus ja muu prosessiteollisuus

Biolaaksossa on monipuolista prosessiteollisuutta. Biolaaksossa on Pohjois-Euroopan merkittävin epäorgaanisen kemian keskittymä.

Kemianteollisuus

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden klusteri, johon kuuluu 19 tuotannollista teollisuusyritystä sekä noin 60 palveluyritystä. Suurteollisuusalueen viennin vuotuinen arvo on 1,1 miljardia euroa, ja siellä toimivat yritykset työllistävät suoraan 2 300 henkilöä.

Kemian klusterin toimintaa tukevat hyvät logistiset yhteydet. Suurteollisuusalueella sijaitseva Kokkolan satama on Suomen kolmanneksi suurin yleissatama. Satamassa on Pohjoismaiden ainut katettu jokasään terminaali (AWT).

Suurteollisuusalueen yritykset ovat useilla tuotemarkkina-alueilla ja monilla eri mittareilla mitattuna johtavia maailmassa.

Lue lisää Biolaakson kemianteollisuudesta:

Kokkola industrial Park (KIP)

Muu prosessiteollisuus

Elintarvike- ja puutuoteteollisuus ovat alueella merkittäviä teollisuusaloja. Noin 13% suomalaisesta puutalotuotannosta tapahtuu Biolaaksossa.