$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Tilastokuvioita ja infograafeja

Tälle sivulle on koottu Biovalley Finland -hankkeessa tuotettuja tilastokuvioita ja infograafeja.

Biolaakso-verkosto

Biotalous

Suomessa biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia biologisia luonnonvaroja resurssiviisaasti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Tärkeimpiä uusiutuvia biologisia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, peltojen, maaperän, vesistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen aines sekä makea vesi. Niitä hyödynnetään raaka-aineina ja jalosteina. Ekosysteemipalvelut ovat osa biotaloutta. Biotalous voi sisältää myös luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen pohjautuvien teknologioiden, sovellusten ja palvelujen kehittämistä ja tuotantoa. (Lähde: Suomen biotalousstrategia)

Tähän osioon koottujen kaavioiden lähteenä ovat Tilastokeskuksen Biolaaksolle tuottamat biotalouslaskelmat vuosille 2010-2020.

Keski-Pohjanmaa

Kiertotalous

Kiertotaloudelle ei ole olemassa yhtä vakiintunutta määritelmää. Se ymmärretään yleisesti lineaarisen talousmallin vaihtoehtona, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Kiertotalouden tavoitteena on vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä pitämällä tuotteet, materiaalit ja resurssit mahdollisimman pitkään talouden käytössä samalla säilyttämällä niiden arvo kierrosta toiseen ja vähentäen jätteen syntyä. (Lähde: Syke 2020, Kiertotalouden termipankki)

Maatalous

Metsätalous