$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Terveisiä Biolaaksosta!

Terveisiä Biolaaksosta! on blogisarja, jossa käsitellään Biolaakso-verkoston ajankohtaisia asioita.

Haluatko mukaan kirjoittamaan? Ota yhteyttä Jouniin!

--------------------------------

Blogi nro 4/2023

Kokkola matkalla kohti hiilineutraaliutta

Ilmastonmuutos on tosiasia, jota ei voi ohittaa. Vielä jokin aika sitten ilmastonmuutoksesta ei uskallettu puhua näin laajasti, ja se nähtiin hyvin herkkänä aiheena, vaikka tieteellistä tutkimusta ilmastonmuutoksesta on jo pitkältä ajalta. Tilanne on muuttunut, kun on huomattu, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisten elämään sen aiheuttaessa erilaisia sään ja ilmaston ääri-ilmiöitä, kuten helleaaltoja, rankkasateita, kuivuutta ja trooppisia hirmumyrskyjä.

Ilmastonmuutos siis koskettaa meitä kaikkia, ja kansainväliset tavoitteet velvoittavat Suomea hillitsemään ilmastonmuutosta. Toimia tarvitaan myös kunnilta, koska Suomen ilmastopolitiikka ohjaa kuntien toimintaa.

Kunnat ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjumisessa, vaikka kunnan päästöistä vain 10 % syntyy kuntaorganisaation toimista. Loput 90 % päästöistä syntyy kunnassa toimivien kuntalaisten, yritysten ja muiden toimijoiden toimista. Kunta pystyy kuitenkin vaikuttamaan noin puoleen kunnan alueella syntyvistä päästöistä, sillä kunnilla on vastuu esim. paikallisen kaavoituksen, liikennesuunnittelun, joukkoliikenteen, palvelujen ja ympäristökasvatuksen järjestämisestä. Kunnat voivat vaikuttaa alueensa päästöihin merkittävästi esimerkiksi lämmityksen, liikenneratkaisujen tai yhdyskuntarakenteen avulla. Kunta voi torjua ilmastonmuutosta myös vahvistamalla luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi kunnat voivat edistää vihreää siirtymää luomalla edellytyksiä ilmastotyötä tukevalle yritystoiminnalle.

Myös Kokkolan kaupunki on mukana näissä yhteisissä ilmastotalkoissa. Kaupunki liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon kesäkuussa 2022. Verkoston jäsenenä Kokkola on sitoutunut vuoteen 2030 mennessä vähentämään päästöjään 80 % vuoden 2007 tasosta. Kaupungin strateginen kehittämistavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuustavoitteella rakennetaan kaupungin menestymisen edellytyksiä tuleville vuosikymmenille ja sukupolville.

Energiatehokkuuden parantaminen on yksi kustannustehokkaimmista ratkaisuista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, ja se hyödyttää suoraan ympäristöä. Energian käytön vähentäminen myös laskee energian hintaa ja parantaa huoltovarmuutta. Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat tehokas keino parantaa energiatehokkuutta, ja Kokkolan kaupunki on päättänyt liittyä Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS). Nyt on selvitetty kaupungin energiankulutuksen tasoa, ja tämän tiedon perusteella kaupungille asetetaan energiansäästötavoite, joka on vähintään 7,5 % energiankulutuksesta. Energiansäästöllä tarkoitetaan energian loppukulutuksen vähentämistä nykytasosta energiatehokkuustoimenpitein tai tulevan kulutuksen vähentämistä verrattuna siihen määrään, joka toteutuisi ilman toimenpiteitä. Toimenpiteet voivat olla teknisiä tai liittyä laitteiden käyttöön, toimintatapoihin, toimintaympäristöön tai käyttäytymiseen.

Energiatehokkuussopimukset ovat todistetusti toimiva keino vähentää kuntien ja yritysten energiankulutusta. Kokkolan kaupunki haluaakin haastaa kaikki alueen yritykset liittymään oman alansa sopimukseen. Yhdessä voimme saada vielä parempia tuloksia aikaiseksi. Uskallatko ottaa haasteen vastaan?

Jenni Silvola
ilmastoasiantuntija
Kokkolan kaupunki

Linkkejä:

https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kestavasti-kehittyva-kokkola/

https://hiilineutraalisuomi.fi/fi-fi/Hinku

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/