Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
Biolaakso

Biolaakson projektit

Biolaaksossa on käynnissä noin 40 kemian ja biotalousteeman hanketta!

Olemme keränneet luetteloon Biolaakson alueella vaikuttavien kemian ja biotalousteemojen hankkeiden tietoja. Luettelo helpottaa kokonaiskuvan saamista hanketoiminnan laajuudesta, sisällöstä ja toimijoista. Luettelon avulla voit löytää uusia yhteistyökumppaneita!

Lisätietoja: Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Käynnissä olevat hankkeet (päivitetty 12.4.2019)

Biovalley Finland (Biovalley)

 • 01.06.2019 - 31.05.2022
 • 566 050 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Yhteyshenkilö: Tiina Aittola, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, 040 669 5151
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaan maakunta
 • www.biolaakso.fi
 • Keski-Pohjanmaa tunnetaan Biolaaksosta. Kemian, mineraalitalouden ja maaseutuelinkeinojen yhdistelmä älykkään erikoistumisen profiilina on uniikki, ja erottaa alueen muista Suomen ja Euroopan alueista. Biovalley Finland on tuki- ja promootiohanke, joka päämääränä on Biolaakson kansainvälistäminen. Päämääränä on, että Biolaaksosta muodostuu kansainvälisesti houkutteleva kiertotalouden ekosysteemi, jossa syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja uusia investointeja. Tuloksena on vahva kiertotalousalue, jolla kolme toimialaa (kemianteollisuus, alkutuotanto ja kaivannaisteollisuus) toimivat synergisesti.

Biolit

 • 1.1.2019 – 31.12. 2020
 • 302.500 euroa
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija: Kokkolanseudun Kehitys Oy
 • Yhteyshenkilö: Janne Keränen, puh. 044-7809098, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankkeen tavoitteena on bio- ja kiertotalouden innovaatioiden edistäminen ja asiantuntijaselvitysten ja liiketoimintakartoitusten pohjalta jatkaa mm. biojalostamokonseptien rakentamista ja yrityskonsortioiden kokoamista. Myös muita biotaloutta ja uusiutuvan energian käytön edistämistä lisääviä toimia kehitetään. Lisäksi hankkeessa selvitetään akkukemikaalijalostustoiminnan sijoittumista alueelle ja sen vaatimia tutkimus- kehittämis- ja investointipanostuksia.
 • Avainsanat:Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,
 • Toimialat: Muu teollisuus , Kemia , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Energia, KIP

Future Cleantech Solutions

 • 1.1.2019 - 31.12.2021
 • 1 152 000 €.
 • Interreg Botnia Atlantica
 • Yhteyshenkilö: Reija Harlamow +358 (0) 44 7809 007 reija.harlamow@kosek.fi
 • VASEK Oy, Merinova Oy, Uumaja, Örnsköldsvik, Skellefteå ja Kokkolanseudun Kehitys Oy
 • Future Cleantech Solutions- hanke pyrkii edistämään cleantech-yritysten konkreettisia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia Merenkurkun alueella. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, jotka mahdollistavat käytännönläheisen liiketoimintatiedon leviämistä ja tukevat konkreettista rajat ylittävää yritysyhteistyötä sekä tukea uutta ja olemassa olevaa klusteriyhteistyötä toiminta-alueella.

FOBIA – Forest Business Innovation and Advancement in the Northern Periphery

 • 1.6.2017 - 31.5.2020
 • kokonaisbudjetti 1 901 021 €, josta Biolaakso 200 000 €
 • Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)
 • Hakija Luke, muut toteuttajat Työtehoseura ry, Tietohippu Oy, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, SLU, Skogsentreprenörna, University of Highlands and Islands-Inverness College, Waterford Institute of Technolgy. Lisäksi yhteensä 11 liitännäispartneria
 • Yhteyshenkilö Paula Jylhä, Luke, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh. 050 3913432
 • Hankealue: Pohjois- ja Itä-Suomi sekä Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin NPA-alueet
 • Tavoitteena metsäpalveluyrittäjien (Suomessa lähinnä metsäkoneyrittäjien) liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • Avainsanat: metsäkoneyrittäjyys, liiketoimintaosaaminen, digitaaliset alustat, sähköiset oppimisympäristöt

Smart WPC - Development of Functionalized Composites Based on Cellulose for Smart Products

 • 2.1.2017 - 20.12.2019
 • Kokonaisbudjetti 1 005 328 €, josta Biolaakson osuus 450 133 €
 • Interreg Pohjoinen
 • Hakija ja osatoteuttajat: Swerea SICOMP Ab, Luulajan Teknillinen Yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu
 • Yhteyshenkilö (Biolaakson alueella) Egidija Rainosalo, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet+358 447 250 264
 • www.centria.fi/smartwpc
 • Hankkeen päätarkoituksena on edistää suomalaisten ja ruotsalaisten TKI-toimijoiden ja teollisuuden välistä yhteistyötä funktionaalisista puumuovikomposiiteista ja regeneroiduista selluloosakuiduista (RCF) valmistettavien biopohjaisten, korkeantason sovelluksissa hyödynnettävien materiaalirakenteiden kehittämiseksi.
 • Avainsanat: puumuovikomposiitit, selluloosa kuidut, sähköjohtavat muovit, lämpöjohtavat muovit, biopohjaiset lujitteet, hybridirakenteet, korkea arvo tuotteet.

ADCHEM

 • 2017 – 2019
 • useita miljoonia €
 • Tekes Challenge Finland kärkihankerahoitus
 • Hakija Oulun yliopisto, yrityksiä mm Keliber ja Boliden Kokkola
 • Tavoitteena on kehittää menetelmiä uusien metallikemikaalien, erityisesti akkukemikaalien valmistukseen, ja teollisten sivutuotteiden tuotteistamiseen. Projektissa hyödynnetään erityisesti kemialliseen saostukseen liittyvää tutkimusosaamista
 • Yhteyshenkilö projektipäällikkö Pekka Tynjälä, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 044-5443086

Community based energy solutions for remote areas, LECo

 • 1.8.2017 - 31.7.2020
 • kokonaisbudjetti 1,95 milj. €, josta Biolaakson osuus 489 100 €
 • Northern Periphery and Arctic Programme (NPA), EAKR
 • Hakija Centria-ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajat Lohtajan energiaosuuskunta, Western Development Commission, Luleå Tekniska Universitet, Norges Arktiske Universitet, Agentur für erneuerbare Energien, Jokkmokks kommun, Udaras na Gaeltacha
 • Yhteyshenkilöt Lasse Jansson, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh. 044 725 0072; Heidi Kanala-Salminen, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh. 044 725 0241
 • Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Skotlanti, Färsaaret, Grönlanti
 • https://tki.centria.fi/hankkeet
 • Tavoitteena on (1) vastata syrjäisten alueiden uusiutuvan energian hankintatarpeisiin, (2) kehittää olemassa olevaa uusiutuvan energian hankintaa ja hyödyntämistä yhdistämällä tähän uusia, innovatiivisia teknologioita, (3) lisätä alueiden välistä yhteistyötä sekä siirtää parhaita käytänteitä alueiden välillä.
 • Avainsanat: energiatehokkuus, uusiutuva energia

EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut - kehittämis- ja investointihankkeet

 • 1.1.2017 - 31.12.2019
 • 792 000 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija Centria ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttaja kehittämishankkeessa GTK
 • Yhteyshenkilö Pekka Erkkilä p. 044 7250 231, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaa
 • http://www.centria.fi/tki
 • Hankkeessa kehitetään ekosysteemiä, jossa energian varastoinnin ja käytön optimoinnin teknologioita voidaan kokeilla ja kehittää mahdollisimman aidossa toimintaympäristössä. Hankkeessa rakennetaan myös 2 geovarastopilottia Kokkolan alueelle. Tutkimusekosysteemi toimii tutkimuksen testaus- ja käyttöympäristönä. Kerätyn tiedon ja karttuneen osaamisen avulla jalostetaan uusia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka synnyttävät jatkossa uusia tuotteita ja palveluita.

AgriBisnes III – utveckla ditt affärskunnande

 • 1.11.2017- 31.12.2020
 • 339 920 €, josta Biolaakson alueen osuus 173 354 €
 • Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
 • Hakija Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius; muut toteuttajaorganisaatiot: Vaasan yliopisto Lévon instituutti, Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
 • Yhteyshenkilö Paula Kivinen, 040 514 8751, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa
 • www.chydenius.fi/agribisnes3
 • Tavoitteena on maatalousyritysten jatkuvuuden, kasvun sekä kannattavuuden tukeminen ja kehittäminen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi vahvistamalla osallistujien henkilökohtaisia liikkeenjohdollisia valmiuksia toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Ruotsinkielinen koulutushanke.
 • Avainsanat: maatalous, liiketoiminta, johtaminen

Myötätuulta tuottajalle

 • 1.3.2017 - 31.10.2019
 • 259 300 €
 • Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, maaseuturahasto
 • Hallinnoija MTK Keski-Pohjanmaa
 • Yhteyshenkilö projektipäällikkö Suvi Lempiälä, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 040 9209 863
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaan maakunta sekä Kalajoen, Alavieskan, Ylivieskan, Sievin ja Reisjärven kunnat (MTK Keski-Pohjanmaan alue)
 • www.mtk.fi/keskipohjanmaa
 • Hankkeen tavoitteena on maatalousyrittäjien fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen
 • Avainsanat: maatalousyrittäjät, työhyvinvointi, riskikartoitukset, kriisiapu, tukiverkostojen kehittäminen

BBI - Bothnia Business Innovation

 • 1.12.2016 – 30.11.2019
 • 600 000 EUR
 • Interreg Bothnia Atlantica
 • Päätoteuttaja: Uumajan yliopisto (SE), Kumppanit: Ammattikorkeakoulu Novia (FI), Centria-ammattikorkeakoulu (FI), Vilhelminan kunta (SE)
 • https://www.botnia-atlantica.eu/hyvaksytyt-hankkeet/hankerekisteri/bbi-bothnia-business-innovation
 • Hanke luo tuotantoteollisuuden PK-yrityksille suunnatun, rajat ylittävän, business-to-business verkoston, jossa yritykset voivat yhdessä kehittää liiketoimintaa, vahvistaa innovaatioita ja jakaa osaamista.

Horizon2020 – CELLUCOMP preparation project (High mechanical strength demanding structures utilizing cellulose based reinforcements)

MoreNPBiz More Natural Product Business by Enhanced Quality and Energy Efficiency of Drying

 • 1/2019 – 12/2020
 • 915 722 EUR
 • Interreg Nord, Lapin liitto, Region Norrbotten, Kaustisen seutukunta
 • Päätoteuttaja: Centria-ammattikorkeakoulu, kumppanit: Oulun ammattikorkeakoulu, Luulajan tekninen yliopisto, Hushållningssällskapet Norbotten-Västerbotten
 • Yhteyshenkilö: Leena Favén, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, +358 44 7250 273
 • https://tki.centria.fi/project/morenpbiz/7476/7476/7476
 • Hankkeen tavoitteena on parantaa luonnontuoteyritysten kilpailukykyä. Hankkeessa kehitetään energiatehokkaita kuivausmenetelmiä, ja luodaan yrityksille sopivia laaduntodentamismenetelmiä.

NOVELBALTIC market driven authentic non-timber forest products from the Baltic Sea region

 • Toteutusaika 1/2019 – 6/2021,
 • Budjetti 1.9 milj. EUR
 • Rahoittajat: Interreg Baltic Sea Region -ohjelma
 • Projektikoordinaatio: Oulun yliopisto, Kumppanit: Centria ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Metsäkeskus, Nibio, Tarton tiedepuisto, Latvian yliopisto, Silvexpo Oy, Liettuan maatalous- ja metsäntutkimuskeskus, Kaunasin teknillinen yliopisto
 • Yhteyshenkilö: Prof. Hely Häggman, Lead Partner, University of Oulu Finland, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, +358 40 8446 842
 • https://tki.centria.fi/project/novelbaltic/7458/7458/7458
 • Hankkeen tavoitteena on luonnontuotteiden arvon kasvattaminen kehittämällä aitouden ja laadun todentamismenetelmiä.

VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta

 • 1.6.2017-31.12.2019
 • 669 000 euroa
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Yhteyshenkilö: Janne Känsäkoski, Hankekoordinaattori, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh. 040 630 9890
 • https://tki.centria.fi/project/vaste/1396
 • Vaste-hanke on Centria-ammattikorkeakoulun toteuttama hanke, jossa kehitetään vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kemian, biotalouden ja digitalisaation keinoin

AFarCloud

 • Hankkeessa tutkitaan uusien teknologioiden sovelluksia maataloudessa. Painopisteenä ovat uudet sensori- ja robottiratkaisut sekä tilan tuottaman datan kerääminen ja analysointi.
 • AFarCloud on yhteensä 28 miljoonan euron kansainvälinen yhteisprojekti, jossa on mukana 54 partneria 12 maasta. Centria vetää Suomen konsortiota, jossa ovat mukana myös Mtech (ent. Maatalouden laskentakeskus), Spectral Engines Oy, Probot Oy ja VTT.
 • Projektia rahoittavat Euroopan unioni / ECSEL sekä Suomessa Business Finland. Suomen kokonaisbudjetti on hankkeessa noin 2,5 miljoonaa euroa, ja erityisenä painopisteenä on karjan ravitsemuksen hallinta

TanWat Tannins for waste water treatment

 • 01.01.2018 - 31.12.2020
 • 1 119 741 €
 • Interreg Botnia-Atlantica
 • Päätoteuttaja: Ruotsin maatalousyliopisto SLU, Kumppanit: Luonnonvarakeskus
 • Yhteyshenkilö: Hanna Brännström, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • https://www.botnia-atlantica.eu/hyvaksytyt-hankkeet/hankerekisteri/tannins-for-waste-water-treatment-tanwat
 • Projektet kommer ta fram metoder för vattenrening genom att använda sig av restprodukter inom skogsnäringen. Genom att öka användningsområdet för restprodukten kommer det gynna såväl skogsnäringen som miljön då metoderna kommer vara mer miljövänliga än da

LORE LONG RANGE ENVIROMENT MONITORING NETWORK

 • 1.1.2018-31.12.2020
 • 299 677 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Yhteyshenkilö: Ilkka Kivelä, Projektipäällikkö, Tel. +358 40 7710 482
 • https://www.cinetcampus.fi/projektit/aktiiviset-projektit/lore
 • LoRE-projektissa on tavoitteena, aikaansaada digitalisoinnin avulla kustannus- ja energiatehokkaampi konsepti laajan alueen ympäristön monitorointiin, jota tullaan ensivaiheessa pilotoimaan ympäristöviranomaisten seurannan tarpeisiin. Konseptia tullaan myöhemmin hyödyntämään mm. kaivos-, ja teollisuustoiminnan ympäristön monitorointiratkaisuissa.

Green Bioraff Solutions

 • 1.5.2018-30.4.2021
 • 1,6 milj. €
 • Interreg Botnia-Atlantica
 • Päätoteuttaja: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kumppanit: Centria-ammattikorkeakoulu, RISE Processum (SE)
 • Yhteystiedot: Tina Asplund (Chydenius), +358 400 179 604, e-mail: tina.asplund(at)chydenius.fi
 • https://www.chydenius.fi/fi/soveltava-kemia/tutkimus/green-bioraff-solutions/green-bioraff-solutions
 • Tässä projektissa valmistetaan biopohjaisia tuotteita kuten muovia (PLA), aktiivihiiltä ja vaahtoja sahanpurusta, kuitulietteestä ja kuoresta. Käytettävät raaka-aineet ovat paikallisten metsäteollisuusyritysten sivutuotteita. Projektissa kehitetään biologisesti hajoavaa muovia korvaamaan öljypohjaisia muoveja, jotka ovat tunnettu ympäristöongelma.

WaterPro Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä

 • 1.5.2018 – 30.4.2021
 • 862 859 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Päätoteuttaja: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kumppanit: Oulun yliopisto, Kestävän kemian tutkimusyksikkö sekä Kerttu Saalasti Instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy,
 • Yhteyshenkilö: Henna Lempiäinen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Teollisuuden jätemateriaalien hyödyntämiseen etsitään aktiivisesti ratkaisuja ja toisaalta jätevesien puhdistaminen kustannustehokkailla, uudelleenkäytettävillä materiaaleilla on suuren kiinnostuksen kohteena. Lisäksi arvokkaiden aineiden, kuten ravinteiden kierrätykseen etsitään toimivaa ratkaisua. Tässä hankkeessa kehitetään ratkaisuja, jotka toteuttaa näitä tavoitteita yhtäaikaisesti. Hankkeen tavoitteena on arvoaineiden talteenotto jätevesistä sekä sähkökemiallisella saostamisella että hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja adsorbentteina ja saostuskemikaaleina.

SYMMET Symbiosis of metals production and nature

 • 01.11.2018 – 30.10.2020
 • 6,9 milj. €
 • Business Finland
 • Toteuttajat: Aalto University, Boliden Harjavalta Oy, Boliden Kokkola Oy, Ferrovan Oy, Lappeenranta University of Technology, Luxmet Oy, Outokumpu Stainless Oy, Outotec (Finland) Oy, Owatec Oy, SSAB Europe Oy, Tapojärvi Oy, Timegate Instruments Oy, University of Oulu, and VTT Technical Research Centre of Finland
 • Yhteyshenkilö: Timo.Fabritius (at) oulu.fi
 • https://www.oulu.fi/pyomet/node/57837
 • SYMMET-projekti – Symbiosis of metals production and nature – pyrkii löytämään keinoja jätemetallien ja metallurgisten prosessijäännösten minimoimiseksi sekä selvittämään, miten sekundääriraaka-aineita voidaan parhaiten käyttää hyödyksi metallurgisissa prosesseissa. Lisäksi tutkimuskonsortio haluaa edistää tutkimuslähtöisten innovaatioiden ja liiketoiminnan syntyä.

BATCircle (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals)

 • 1.1.2019 – 31.12.2020
 • N. 10 milj. €
 • Business Finland
 • Päätoteuttaja: Aalto yliopisto, Kumppanit: Oulun yliopisto, yrityksiä, tutkimuslaitoksia; kaikkiaan 22 yritystä, neljä yliopistoa, kaksi tutkimuslaitosta sekä kaksi kaupunkia
 • Tavoitteena on parantaa kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen ja akkukemikaalien tuotantoprosesseja ja lisätä litiumioniakkujen kierrätystä. Konsortio haluaa vahvistaa yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Digitalisaation vaikutus maaseudun elinkeinoihin ja elämänlaatuun - H2020 DESIRA (Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas)

 • Hanke kestää 4 vuotta
 • 5 miljoonaa euroa
 • Horizon 2020
 • Hanketta koordinoi Pisan yliopisto ja hankekumppaneina 25 eurooppalaista huippuyliopistoa ja tutkimuslaitosta kuten Karlsruher Institut für Technologie (KIT), The James Hutton Institute ja Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on ainoa pohjoismaalainen hankepartneri.
 • Yhteyshenkilö: Jouni Kaipainen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, +358 40 8054 416
 • https://www.chydenius.fi/fi/yliopistokeskus/ajankohtaista/h2020-desira-digitalisaation-vaikutus-maaseudun-elamanlaatuun
 • Hankkeessa tutkitaan digitalisaation vaikutuksia maaseutualueilla. Yliopistokeskuksen osuudessa läpileikkaavana teemana digitalisaation lisäksi on kiertotalous. Hankkeessa perustetaan 20 elävää laboratoriota eri puolille Eurooppaa. Keski-Pohjanmaan “laboratoriossa” kehitetään kiertotalouden toimintaa.

Polku Maaseudulle

 • 01.04.2019 - 30.09.2021
 • 184 380 €
 • Maaseuturahasto
 • Päätoteuttaja: KPEDU, Kumppanit: Jedu
 • Yhteyshenkilö: Heidi Jokinen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hanke muodostaa toiminta-alueelleen verkoston, jonka avulla ja kautta tuodaan maaseudun mahdollisuuksia, yrityksiä ja ammatteja tutuiksi eri ikäisille lapsille ja nuorille.

Pohjanmaan Ravinneratas

 • 01.02.2018 - 31.12.2020
 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
 • Päätoteuttaja: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Kumppanit: Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus, GTK Geologian tutkimuskeskus, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap rf
 • Satu Järvenpää p.044 777 8839 Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankkeen päätavoitteina on tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä ja vähentää vesistökuormitusta ja tätä kautta parantaa hankealueen vesistöjen tilaa. Tavoitteena on myös lisätä tietämystä valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä tuoda yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista.

63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi

 • Hankkeen toteutusaika 5/2018 – 12/2020.
 • 745 483 €
 • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
 • 63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi -hanke on yleishyödyllinen maaseutuelinkeinojen aktivointihanke, johon kuuluvat Haapaveden-Siikalatvan seutukunta (Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva), Pyhäjärvi/Nivala-Haapajärven seutukunta (Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi), Witas-alue (Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas, Viitasaari) Kaustisen seutukunta (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Veteli), Perho.
 • Hankkeen tavoitteena on aktivoida uusia yrittäjiä erikoiskasvituotantoon. Yhteyshenkilö: Hankkeen projektipäällikkö Tiina Rönkkömäki, puh. 050-4700 604, e-mail: tiina.ronkkomaki(at)siikalatva.fi, Kaustisen seutukunta, Miina Aronen, puh. 050-4701 477, e-mail: Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankkeessa yhdistetään suuralueen toimijoiden erityisosaamiset ja resurssit vastaamaan erikoiskasviliiketoiminnan vaatimuksiin koskien logistiikkaa, vaativaa tuotannollista, kansainvälistä markkinointia sekä luonnonvaratuotteisiin liittyvää riskien hallintaa.

Päättyneet hankkeet

Biolaakso II – Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä

 • 1.3.2015 - 30.6.2019
 • 693 037 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, muut toteuttajat Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä.
 • Yhteyshenkilö Tiina Aittola, KYC Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, 040 669 5151
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaan maakunta
 • www.biolaakso.fi
 • Kemian, bio- ja mineraalitalouden osaamiskeskittymän – Biolaakson kehittäminen
 • Avainsanat: biotalous, mineraalitalous, kemia, osaamiskeskittymä, aluekehittäminen

BioHub

 • 1.6.2016 - 30.6.2019
 • 1,7 milj € Suomi; 2,3 milj € koko hanke
 • Interreg Botnia Atlantica
 • Hakija Luonnonvarakeskus, Osatoteuttajat: Ruotsin maatalousyliopisto SLU, BioFuel Region AB (SE), Vaasan yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Terminalen i Bastuträsk (SE)
 • Yhteyshenkilö Juha Nurmi, Luke. Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 029 532 3419
 • www.biofuelregion.se/biohub
 • Avainsanat: metsätalous, metsäterminaali, metsäbiomassa, biotalous, biojalostus, aluekehittäminen, puun hankinta, hankintaketju, liiketoimintamallit, uudet tuotteet, uusiutuvat raaka-aineet, biomassapotentiaali, uuteaineet, biomassan karakterisointi

KASE Kasvuohjelma

 • 1.11.2018-30.4.2019
 • 62 731 euroa
 • Keski-Pohjanmaan liitto, AIKO
 • Päätoteuttaja: Kaustisen seutukunta hankkeen,osatoteuttaja:. Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius.
 • Yhteyshenkilö: Timo Pärkkä, Kaustisen seutukunta, projektipäällikkö, p. 040 757 3519, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • https://www.chydenius.fi/fi/kauppatieteet/tutkimus-ja-kehittaminen/hankkeet/kase-kasvuohjelma
 • KASE Kasvuohjelma -hankkella arvioidaan suurhankkeiden kokonaisvaikutukset, laaditaan keinoja sisältävä kasvuohjelma ja toteutetaan osaavan työvoiman hankintaan liittyvä kokeilu

KokkoGrow

 • Keski-Pohjanmaan liiton AIKO/ERM-rahoituksella.
 • Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria-ammattikorkeakoulu ja Kokkolanseudun Kehitys Oy
 • Yhteyshenkilö: Paula Kivinen, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteetPuhelinnumero:+358 40 5148 751
 • https://www.chydenius.fi/fi/kauppatieteet/tutkimus-ja-kehittaminen/hankkeet/kokkogrow
 • KokkoGrow kehittää Kokkolan suurteollisuusaluetta uudenlaisten yhteistyö- ja verkostotoimintamallien kautta. Keskeisenä toimenpiteenä on kehittää malleja, joilla koulutus- ja kehittämisorganisaatiot voivat tuoda osaamistaan suurteollisuusalueen yritysten hyväksi ja tukea tutkimuspohjaisten innovaatioiden syntymistä ja sitä kautta uutta liiketoimintaa.

3D ADS (3D-printed adsorbents in separation and purification)

 • 1.1.2019-30.6.2019
 • Business Finland

Carbotech Biomassapohjaisen teknisen hiilen applikaatiot

 • 1.10.2018-30.4.2019
 • Keski-Pohjanmaan liitto, AIKO-rahoitus

AKKUHANKE

 • 1.1.2018-30.4.2019
 • Sitra

FORESTPOINT 2016-19 - för österbottniskt kunnande inom skogsbruk och bioenergi

 • 1.9.2016 – 31.8.2019
 • 277 778 €
 • Finansiär: NTM- centralen i Österbotten, jordbruksfonden
 • Projektägare: SÖFUK. Delgenomförare: Skogsvårdsföreningen Österbotten rf och Finlands skogscentral, Södra serviceområdet
 • Kontaktperson: Pernilla Kvist , YA, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, tfn. 0500 863 671
 • Verksamhetsområde: Österbotten och Karleby stad
 • Målgrupp: skogs- och träbranschens i huvudsak svenskspråkiga aktörer (
 • Målsättning: Stöda regionens skogsbruk och bioekonomisektor. Åtgärderna består främst av att ordna utbildnings- och informationstillfällen och att fungera som stöd och rådgivare för entreprenörer, skogsägare, skogsfackmän och skogsbruksföretagare.

Luonnossa on mahdollisuuksia

 • 1.8.2017 – 30.6.2019
 • 85 500 €
 • Hakija Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
 • Pirityiset ry, maaseuturahasto
 • Yhteyshenkilö Matti Louhula, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 044 7250 655
 • Tavoitteena on lisätä tietämystä luonnosta ja luontoalan yrittäjyydestä, tiivistää luontoalan toimijoiden yhteistyötä ja verkostoja sekä aktivoida yrittäjyyteen. Hankkeessa testataan myös kestävää ja kustannustehokasta retkeilyreitistöjen kunnostusmenetelmää.
 • Avainsanat: luontoalan yrittäjyys, retkeilyreitistöt

Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa 2)

 • 1.6.2016 - 31.5.2019
 • 500 000 € (GTK osuus 100 000 €)
 • Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto Osarahoittajat: Bioenergia ry, Stora Enso Oyj, Nordkalk Oy Ab, Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus ja Åbo akademi
 • Hakija Suomen ympäristökeskus, muut toteuttajat Geologian tutkimuskeskus ja Åbo akademi
 • Yhteystiedot: Mirkka Hadzic, projektipäällikkö, puh. 0295 251 829, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, Raimo Ihme, Hankkeen vastuullinen johtaja, puh. 0295 251 207, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • http://www.syke.fi/hankkeet/sulfa2
 • Hankkeen tavoitteena on selkeyttää happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ongelmien käsittelyä viranomaisten ja turvetuottajien toiminnassa. Pyritään luomaan varautumisjärjestelmä, joka antaa tietoa mahdollisista tulevista happamuushaitoista valuma-aluetasolla. Kehitetään toimintatapoja ja menetelmiä happaman valumaveden syntymisen estämiseksi ja jo muodostuneiden ongelmien ratkaisemiseksi turvetuotannossa.

Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa

 • 1.4.2017 - 31.5.2019
 • 372 900 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto (EAKR), alueen kunnat
 • Hakija KOSEK
 • Yhteyshenkilö Mari Keiski, projektipäällikkö 044 7809 715, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Toiminta-alue Keski-Pohjanmaa
 • http://www.kosek.fi/kosek/kosekin-hallinnoimat-hankkeet/
 • Tavoitteena on keskipohjalaisen matkailutarjonnan kartoittaminen ja kohentaminen
 • Avainsanat: matkailu, reitistöt, matkailupalveluyritykset, yhteistyöverkostot

Kotieläinalalle kilpailukykyä bioturvallisuudesta

 • 1.9.2017 – 30.6.2019
 • 192 000 €
 • Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset, maaseuturahasto
 • Hakija Luonnonvarakeskus
 • Yhteyshenkilö Jarkko Niemi, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankealue: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat
 • Hankkeessa kootaan tietoa bioturvallisuustoimenpiteiden hyödyistä, haitoista ja käytännön toteutuksesta, sekä välitetään teemoista tietoa kohderyhmille.
 • Avainsanat: bioturvallisuus, rehuhygienia, tautisulut, kotieläinliikenne, haittaeläimet

Fenix – Suonpohjille uusi elämä

 • 1.8.2017 – 31.8.2019
 • 194 541€, josta Biolaakson alueen osuus 48 635€
 • Pohjanmaan ELY, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
 • Hakija Metsäkeskus, osatoteuttaja Luke
 • Yhteyshenkilö Mira Isoniemi, Suomen metsäkeskus, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 050 5052 744
 • Hankealue: Etelä- ja Keski-Pohjanmaa
 • www.metsakeskus.fi/fenix
 • Tavoitteena turvetuotannosta poistuvien suoalueiden jälkikäytön kehittäminen, erityisesti metsitysratkaisut
 • Avainsanat: turvesoiden jälkikäyttö, metsitys, tuhkalannoitus

TurkisTeho – Tehoa turkislannan hyödyntämiseen

 • 1.10.2016 - 31.3.2019
 • 460 00 €
 • ELY-keskus, maaseuturahasto
 • Hakija Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto (STKL), osatoteuttajat Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Kannuksen Tutkimustila Luova Oy
 • Hankealue: Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alue
 • Yhteyshenkilöt Jussi Peura, STKL, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 0400 637 255, Sari Luostarinen, Luke, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 0295326346
 • Avainsanat:

BIOPRO kehittämis- ja investointihankkeet (päättynyt)

 • 4.1.2016 - 30.11.2017
 • 248 800 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija KPEDU
 • Yhteyshenkilö Juha Kykyri, KPEDU, 040 8085 030, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • www.kpedu.fi/biopro
 • Prosessialan osaamisympäristö alueen biotaloutta tukevaan toimintaan. Uusimman tutkimustiedon välittäminen. Moniosaajuuden varmistaminen.
 • Avainsanat: prosessialan osaamisympäristö, biotalous, moniosaajuus

Biojalostuksen arvoketjut (päättynyt)

 • 1.8.2015 - 31.12.2017
 • 760 327 € (KYC osuus 270 712)
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR (ylimaakunnallinen hanke Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala)
 • Hakija Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, muut toteuttajat Oulun yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala
 • Yhteyshenkilö: Henna Lempiäinen KYC, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet 0400 397 430
 • https://www.chydenius.fi/tutkimus/soveltava-kemia/projektit/biojalostuksen-arvoketjut
 • Hankkeessa kehitetään jalostuskonseptia, joka on toteutettavissa lokaalisti pienen tai keskisuuren mittakaavan laitoksena ja hyödyntää alueen omia biomassaresursseja

Arvopilotti - Kohti luonnonraaka-aineiden arvoketjujen pilotointia (päättynyt)

 • 2016-2017
 • 200 000 €, josta KP:n osuus 114 000 €
 • ELY-keskus, maaseuturahasto
 • Hakija Centria ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat Oulun ammattikorkeakoulu, Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus
 • Yhteyshenkilö Leena Favén, Centria ammattikorkeakoulu, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 044 7250 273
 • Nettisivut:
 • Avainsanat: luonnontuoteala, luonnon raaka-aineet, arvoketjut, yrittäjyys

Biotalouden liiketoimintakärjet – tutkimuksesta liiketoiminnaksi (päättynyt)

 • 1.8.2016 - 31.12.2017
 • 140 250 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija Kosek
 • Yhteyshenkilö Stefan Jungell, Kosek Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p 044 780 9007
 • www.kosek.fi/kosek/kosekin-hallinnoimat-hankkeet/biotalouden-liiketoimintakarjet/
 • Hankkeen liiketoimintakärkenä on epäorgaanisen kemiateollisuuden ja biotalouden rajapinta. Tavoitteena on luoda liiketoimintamalleja ja rakentaa konsortio, joka voi jalostaa biomassasta uusia vientituotteita; katalyyttejä ja kemikaaleja.

Puutuotealan kasvuhanke (päättynyt)

 • toiminta-aika: 1.1.2016 - 31.12.2017
 • kokonaisbudjetti 600 000€, K-P:n osuus 150 000 €
 • Hakija Suomen metsäkeskus, muut toteuttajat: SeAMK
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, maaseuturahasto
 • Yhteyshenkilöt projektipäällikkö Heikki Punkari, puh. 050 525 2004, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet ; Keski-Pohjanmaalla Jukka Nikkarikoski, puh. 050 306 8278, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • www.puulakeus.net
 • Avainsanat: puutuoteala, puurakentaminen, kasvu, kansainvälistyminen, tutkimustieto

Bioraff Botnia (päättynyt)

 • 1.5.2015 - 30.4.2018
 • 1 457 785 € (KYC osuus 388 470 €, Centria 298 500€)
 • Interreg Botnia-Atlantica
 • Hakija SP Processum, Ruotsi, muut toteuttajat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Centria-ammattikorkea-koulu
 • Yhteyshenkilö Jana Holm, Centria Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, p 040 808 6623
 • www.processum.se/en/sp-processum/our-projects/bioraff-botnia
 • Hanke kehittää biojalostusratkaisuja olemassa oleville ja uusille teollisuuksille ohjelma-alueella ja hyödyntää jäännöstuotteita metsäteollisuudesta, metsänhoidosta ja sivutuotteista uusien tuotteiden, kemikaalien ja materiaalisen luomiseksi
 • Avainsanat: Furaanit, L-arginiinin tuotanto, Ligniinin konversio kemikaaleiksi, Metsästä kemikaaliteollisuuteen

INDUSTRY NORDIC - kohti luonnontuotteiden teollisen mittakaavan valmistusmenetelmiä (päättynyt)

 • 1.5.2015 - 30.4.2018
 • 967 604 €, josta Keski-Pohjanmaan osuus 351 484 €
 • Interreg Botnia-Atlantica
 • Hakija Centria ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajat: Ruotsin maatalousyliopisto (SLU), Novia ammattikorkeakoulu, Åsele Näringslivsstiftelse, Dorotean ja Vilhelminan kunnat
 • www.industrynordic.eu
 • Yhteyshenkilö: Leena Favén, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 044 7250 273
 • Avainsanat: luonnontuotteet, luonnontuoteliiketoiminta, marjanjalostus, jatkojalostus, bioaktiiviset yhdisteet, arvoaineet, markkinointikartoitukset, tuotekonseptit, analytiikka (HPLC), arvoaineiden talteenotto, teollisuuden prosessit

Toholammin biojalostamon koevaihe (päättynyt)

 • 1.4.2016 - 30.6.2017
 • 410 000 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija Toholammin kehitys Oy
 • Yhteyshenkilö: Hannele Syri-Nieminen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 040 536 0558
 • www.toholamminkehitys.fi
 • Avainsanat: nurmi, säilörehu, eläinproteiini, hydrolyysi, meripihkahappo, maitohappo, sokerijae, entsyymit, biojalostus

BioToholampi (päättynyt)

 • 22.1.2016 - 31.8.2017
 • 150 000 € (EU ja valtio 120 000 €, yksityinen rahoitusosuus 30 000 €)
 • Pohjanmaan ELY-keskus, maaseuturahasto
 • Hakija Toholammin kehitys Oy
 • Yhteyshenkilö: Hannele Syri-Nieminen. Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 040 536 0558
 • www.toholamminkehitys.fi
 • Avainsanat: biokaasu, peltobiomassa, biomassa, biotalous, jätevesi, lietelanta, maatalous, ravinnekierrätys

LIAK - Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua (päättynyt)

 • 1.5.2015 - 31.12.2017
 • 663 632 € (KYC osuus 346 285)
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR, Kokkolan kaupunki, Kaustisen seutukunta, yritykset
 • Hakija Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, muut toteuttajat Centria-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun yliopisto
 • Projektipäällikkö Juho Välikangas, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet puh. 0503507699
 • https://www.chydenius.fi/tutkimus/soveltava-kemia/projektit/liak
 • Uuden sukupolven akkukemikaalit, Akkukennojen terminen stabiilisuus, Energiaa varastoivat uudet materiaalit ja applikaatiot

PREBIO (päättynyt)

 • 1.2.2015 - 30.6.2017 (OY 250 000 euroa)
 • Kok. budjetti 650 000 € (investointiosion kanssa)
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto, EAKR, yritykset
 • Oulun yliopiston hanke, toteuttajat: Soveltavan kemian tutkimusryhmä (koordinaattori), Kemiallisen prosessitekn. laboratorio ja Kuitu- ja partikkelitekniikan laboratorio.
 • Hankkeen vastuullinen johtaja: Professori Ulla Lassi, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet , puh 0400 294 090, Hankkeen projektipäällikkö: Tutkijatohtori Terhi Suopajärvi, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh 0294 482415
 • https://www.chydenius.fi/tutkimus/soveltava-kemia/projektit/prebio
 • Hankkeessa kehitetään kolmea esikäsittely- ja erotusteknologiaa (mekaaninen, mekaanis-kemiallinen sekä kemiallinen), joita voidaan hyödyntää erityyppisten lignoselluloosabiomassojen paikallisessa jalostamisessa

Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien ja prekursoreiden valmistuksessa (päättynyt)

 • 1.5. - 31.12.2016
 • 67 900 € OY
 • Tekes Challenge Finland
 • Ulla Lassi, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet , puh 0400 294 090
 • Tavoitteena on kemikaalien valmistus saostamalla sekä saostusilmiön syvällinen ymmärtäminen, joka luo pohjaa teollisen mittakaavan prosessien kehitystyölle. Projekti luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa toimiville kemian teollisuuden yrityksille (uudet metallikemikaalituotteet, muuttuvat lopputuotemarkkinat) kehittämällä uusia teknisesti, laadullisesti ja kaupallisesti kilpailukykyisiä kemikaaleja mm. energian varastointiin (akkukemikaaleja).

AOPI; Advanced oxidation processes in industrial wastewater treatment (päättynyt)

 • 1.6.2012 - 31.5.2016
 • 1 968 213 € (OY osuus 715 447)
 • Suomen Akatemia
 • Konsortiohanke Oulun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston kesken

Renepro (päättynyt)

 • 1.8.2015 - 31.5.2018
 • Interreg Pohjoinen
 • kok. rahoitus on 1,3 m€, josta OY/soveltava kemia osuus on 292 434 euroa.
 • Muut partneritOY/Prosessimetallurgian labra (koordinaattori), Swerea Mefos (Ruotsi), LTU (Ruotsi), Future Eco North Sweden AB.
 • Yhteyshenkilö: Hannu Suopajärvi +358 50 5761 471, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • www.oulu.fi/pyometen/renepro
 • Päätavoitteena on demonstroida ainutlaatuisen biotalous-metallinvalmistus-kemikaalien valmistus-konseptin toteutettavuus Pohjoismaissa. Hankkeessa tutkitaan biopelkistimien optimaalisia ominaisuuksia (laboratorio ja pilot-mittakaava), arvioidaan biopelkistimien vaikutuksia masuuniprosessiin ja kehitetään menetelmiä prosessikaasujen jalostamiseksi arvokkaiksi tuotteiksi. Kokonaisuutta arvioidaan systeemianalyysin ja hiilijalanjälkitarkastelun keinoin.

Future possibilities for CLT (päättynyt)

 • 1.9.2016 - 31.5.2018
 • 1,3 milj. euroa, josta Centrian osuus: 280 000 €
 • Interreg Pohjoinen
 • Hakija Centria ammattikorkeakoulu, muut toteuttajat Digipolis, Lapin ammattikorkeakoulu, Luleå tekniska universitet, RISE - Research Institutes of Sweden
 • Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Elisa Saarela, p. 044 449 2635, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lapin maakunnat
 • http://www.centria.fi/fclt
 • Tavoite on tukea ja nopeuttaa yritysten puurakenteiden tuotekehitysprosessia, saattaa markkinoille uusia rakenneratkaisuja ja saada CLT käyttöön uusissa käyttökohteissa. Future possibilities for CLT –hanke tukee hankeyritysten tuotekehitystä mm. mallintamisen, testauksen, tuotemääritysten ja standardiselvitysten avulla.

PRECHEM (päättynyt)

 • 1.5.2015 - 31.12.2015
 • 300 000 €
 • rahoittaja MMM
 • Oulun yliopisto ja VTT (OY 100 000 €)

Active Energy- Low carbon self-sufficient community (päättynyt)

 • 1.1.2016 - 30.6.2018
 • 1 316 127 € (Centrian osuus 165 768 €)
 • Interreg Pohjoinen
 • Hakija Iin MIcropolis Oy, osatoteuttajat Lapin ammattikorkeakoulu, Centria, Luulajan tekn. yliopisto, Tromssan yliopisto ja Norrut

Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit, GeoSorbents (päättynyt)

 • 1.1.2015 - 31.12.2016
 • 391 739 € (OY osuus 149 798 €)
 • Tekes, EAKR
 • Rinnakkaishankekokonaisuus, koordinaattorina Kajaanin ammattikorkeakoulu, muut osapuolet Oulun yliopisto, kemian laitos (Oulu, Kokkola)
 • Yhteyshenkilö Ulla Lassi Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh 0400 294 090
 • https://www.chydenius.fi/tutkimus/soveltava-kemia/projektit/geosorbents

SINNE – Smart Information Network for Environmental Monitoring (päättynyt)

 • 1.12.2015 – 30.11.2018
 • 360 000 €
 • Päärahoittaja Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR. Muut rahoittajat: Kokkolan kaupunki ja yritykset
 • Hakija Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Muut toteuttajat Kokkolan kaupunki, KIP ympäristöryhmä, Boliden Oy, Kokkolan Satama Oy, Hansa Ecuras Oy
 • Yhteyshenkilö Ismo Hakala, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 040 751 8089
 • www.cinetcampus.fi/projects/sinne
 • Toteutetaan älykäs ympäristömittausverkko, jota pilotoidaan, sekä luodaan käyttöliittymä, jossa mittausjärjestelmän tulokset ovat reaaliaikaisesti näkyvillä

AnimalSense - A competence center for animal sensor technology (päättynyt)

 • 1.9.2016 - 31.5.2018
 • n. 350 000 € Suomi; n. 1,13 milj.€ koko hanke
 • Interreg Botnia-Atlantica
 • Hakija Uumajan yliopisto. Osatoteuttajat Sveriges Lantbruksuniversitet, Svenska Samernas Riksförbund, Centria-ammattikorkeakoulu, ProAgria Keski-Pohjanmaa, NIBIO, Ildgruben reinbeitesdistrikt, Statens Vegvesen, Saltfjellet reinbeitesdistrikt, Biocontrol, Telespor
 • Yhteyshenkilöt: Centria xxx ProAgria KeskiPohjanmaa Juha Hämäläinen, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. +358 400 126 335
 • https://www.slu.se/en/departments/agricultural-research-northern-sweden/research/ongoing-research-projects/animalsense/
 • Avainsanat:

Kestävä turkiseläin – Turkiseläinten jalostus- ja lisääntymisteknologian kehittämishanke (päättynyt)

 • 1.10.2015 - 30.9.2018
 • 251 000 €
 • Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, maaseuturahasto
 • Hakija Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto (STKL), osatoteuttaja Kannuksen Tutkimustila Luova Oy
 • Yhteyshenkilö Jussi Peura, STKL, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 0400 637 255

Geoenergian mahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla: KaivoMitta-hanke (päättynyt)

 • 10.8.2015 - 30.6.2017
 • 80 972 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija GTK
 • Yhteyshenkilö Asmo Huusko, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet , 029 5035265
 • Avainsanat: Geoenergia, maalämpö, energiakaivo
 • KaivoMitta- hankkeessa arvioidaan Keski-Pohjanmaan maakunnan alueen geoenergiapotentiaali ja luodaan alueelle geoenergiakaivojen mitoitukseen ja järjestelmien suunnitteluun tarpeellinen ohjeistus. Hanke tukee alueella toimivia geoenergia-alan yrityksiä, helpottaa alueellisten energiaratkaisuiden valintaa ja alueiden kaavoitusta. Hankkeessa tuotetaan asiantuntijatietoa vähähiilisen ja energiatehokkaan geoenergiatuotannon lisäämiseksi maakunnan alueella.

Metalrec; Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen (päättynyt)

 • 1.5.2015 - 31.12.2017
 • 395 000 € (KYC osuus 195 000 €)
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija Centria-ammattikorkeakoulu Oy, muut toteuttajat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Yhteyshenkilö
 • Nettisivut
 • Avainsanat:

Kokkola Industrial Symbiosis System, KISS (päättynyt)

 • 1.10.2015 - 30.9.2017
 • 439 032 € (Centrian osuus 100 %), josta 100 % kohdistuu K-P:n alueelle
 • Keski-Suomen ELY-keskus
 • Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu
 • Yhteyshenkilö: Heidi Kanala-Salminen, Centria, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet , puh. 044 725 0241
 • www.centria.fi/kiss
 • Avainsanat: sivuvirta, teollinen symbioosi, kiertotalous, kierrätys, materiaalitehokkuus, energiatehokkuus

SAOSTUS- Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuotuspuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (päättynyt)

 • 1.5.2016 - 31.12.2018
 • Toteuttajina Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Oulun yliopisto ja Centria AMK OY yhdessä yritysten kanssa.
 • Keski-Pohjanmaan liitto EAKR
 • 999 113 €
 • Yhteyshenkilö Ulla Lassi , Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet puh 0400 294 090
 • SAOSTUS-hankkeen päämääränä on tuottaa uutta tutkimukseen perustuvaa tietoa ja uutta osaamista kemialliseen saostukseen, mutta myös liuotukseen, liuospuhdistukseen liittyen ja jätevesien käsittelyyn liittyen (kehittämisosio). Hankkeessa pääpaino on prosessointimenetelmissä (erityisesti kemiallinen saostus), joiden avulla pyritään korkeaan saantoon ja puhtauteen sekä hyvään käytettävyyteen kemikaalina.

Bioarvolanta - Biohiili päästöjen vähentäjänä ja lannan arvon kohottajana turkistarhoilla (päättynyt)

 • 1.8.2015 - 31.12.2017
 • 800 000 €
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija Luonnonvarakeskus, osatoteuttaja Kalajoen kaupunki
 • Yhteyshenkilö Maarit Hellstedt, Luke Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 029 5326120
 • avainsanat: biohiili, turve, turkislanta, liiketoimintamallit, lannan tuotteistaminen, ympäristöhyödyt

Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttökohteet (päättynyt)

 • 2.5.2016 - 28.2.2018
 • 148 000 € (Centrian osuus 123 200 €) Koko budjetti kohdistuu K-P:n alueelle.
 • Pohjanmaan ELY-keskus, maaseuturahasto
 • Hakija Centria ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana Suomen metsäkeskus
 • Yhteyshenkilö: Hanna-Kaisa Koponen, Centria, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 044 7250 270
 • http://tki.centria.fi/hanke/hakkuutahteen-ja-hakkeen-uudet-kayttokohteet/1257
 • Avainsanat: Hakkuutähde, hake, tuotteet, arvoketju, liiketoimintamalli, teknis-taloudellinen arviointi

Ravinteiden kierrätyksen edistäminen turkiseläinten lantaa hyödyntämällä RAKET (päättynyt)

 • toteutus 2015-2016
 • budjetti 64 000 €
 • Ympäristöministeriön RAKI-haku
 • Hakija Ketek Oy
 • Yhteyshenkilö Heikki Malinen, Ketek Oy

MAASEUTUYRITYS 2020 esiselvitys (päättynyt)

 • 19.08.2014 - 31.08.2015
 • 22 000 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, maakunnan kehittämisraha
 • Hakija Kaustisen seutukunta
 • Yhteyshenkilö: Petri Jylhä, Kaustisen seutukunta Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. +358 50 551 3030

VISKURI – maaseutuyrittämisen kehittämishanke (päättynyt)

 • 16.3.2016 - 15.3.2019
 • 486 370 €
 • EAKR, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan liitot
 • Hakija ProAgria Keski-Pohjanmaa
 • Yhteyshenkilö Liisa Koskela, ProAgria Keski-Pohjanmaa Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 050 5120 615
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaan maakunta sekä Sievin ja Reisjärven kunnat
 • https://keski-pohjanmaa.proagria.fi/hankkeet/viskuri-maaseutuyrittamisen-kehittamishanke-7124
 • Avainsanat: Yhteisyrittäminen, maaseutuyrittäjyys, yhteistoiminta, yhteisideointi, toimintamallien siirtäminen

AgriBisnes II - tutkiva kehittäminen kilpailukyvyn edellytyksenä (päättynyt)

 • 1.1.2016 - 30.6.2018
 • Biolaakso-alueelle kohdistuva osuus: 305 737€
 • Rahoittaja: Pohjanmaan ELY-keskus, maaseuturahasto
 • Hakija Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, osatoteuttajat: Vaasan yliopiston Levón-instituutti, KPEDU
 • Yhteyshenkilö Paula Kivinen, KYC Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet , p. 040 5148 751
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaan maakunta
 • AgriBisnes II-koulutushanke kehittää maatalousyrittäjien liiketoiminta- ja johtamisosaamista, edistää verkostoitumista ja parantaa kilpailukykyä tarjoamalla tuoretta tietoa ja tutkimustuloksia liiketoiminnan eri osa-alueilta.
 • https://www.chydenius.fi/opiskelu/kauppatieteet/agribisnes
 • Avainsanat: maatalous, tutkimus, liiketoimintaosaaminen, verkostot

OmaNauta - nautakarjatalouden kehittämishanke Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla (päättynyt)

 • 1.1.2016 - 31.5.2018
 • 700 975 €, josta Keski-Pohjanmaan osuus 210 292 e
 • Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset, maaseuturahasto
 • Hakija Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK). Osatoteuttajat Luonnonvarakeskus (Luke), Jokilaaksojen koulutusyhtymä (JEDU) ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (KPEDU)
 • Yhteyshenkilöt: projektipäällkkö Raija Suomela, OAMK Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 040 6281 044. Keski-Pohjanmaalla Maarit Kärki, p. +358 40 808 5540, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankealue: Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
 • www.oamk.fi/omanauta
 • Avainsanat: maatalous, kotieläintuotanto, maidontuotanto, naudanlihantuotanto, koulutus, vertaisoppiminen, pienryhmät

Lihatilojen talous ja johtaminen (päättynyt)

 • Toiminta-aika: 2016-2018
 • Budjetti: 156 186 €
 • Päärahoittaja ja rahoituskanava: ELY-keskus, maaseuturahasto
 • Hakija Vaasan yliopiston Levón-instituutti, muut toteuttajaorganisaatiot A-tuottajat Oy
 • Hankealue: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskusalueet
 • Yhteyshenkilö: Helena Eteläaho Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Naudan- ja sianlihantuottajille suunnattu koulutushanke

Motit liikkeelle - Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen (päättynyt)

 • 1.11.2015 - 31.10.2018
 • 600 000 €, josta Keski-Pohjanmaalle kohdistuu 150 000 €
 • Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset, maaseuturahasto
 • Hakija Suomen metsäkeskuksen läntinen palvelualue. Osatoteuttajat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Sedu Aikuiskoulutus ja metsänhoitoyhdistys Keskipohja.
 • Yhteyshenkilö: Kyösti Sipilä, Suomen metsäkeskus; Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 040 775 1719. Keski-Pohjanmaalla Katri Kulkki, KPEDU; Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 044 7250 633.
 • Hankealue: Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnat
 • www.metsakeskus.fi/motit-liikkeelle
 • Avainsanat: metsätalous, metsänomistajat, koulutus, metsänhoito, metsätalouden tuottavuus

Ajantasalla – tiedonvälitystä maatalous-, hevos- ja turkisyrittäjille (päättynyt)

 • 1.10.2015 - 30.6.2018
 • 451 000 €, josta KP:n osuus 270 600 €
 • Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, maaseuturahasto
 • Hakija KPEDU. Osatoteuttajat ProAgria Keski-Pohjanmaa ry, MTK Keski-Pohjanmaa ry ja Pohjois-Suomen Turkiseläinkasvattajat ry (PSTK).
 • Yhteyshenkilö Ritva Jaakkola, KPEDU, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 044 7250 625
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaan maakunta sekä Kalajoen, Alavieskan, Ylivieskan, Sievin ja Reisjärven kunnat
 • www.kpedu.fi/ajantasalla
 • Avainsanat: maatalous, turkistuotanto, hevostalous, koulutus, tiedonvälitys, maatalouden tukijärjestelmät, lainsäädännön muutokset

Pohjalaiset metsät aktiivisiin käsiin (päättynyt)

 • 1.10.2015 - 30.9.2018
 • 450 000 €
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 340 000 € ja Pohjanmaan ELY-keskus 110 000 € (Keski-Pohjanmaa), maaseuturahasto
 • Hakija Suomen metsäkeskus läntinen palvelualue, osatoteuttaja mhy Keskipohja
 • Yhteyshenkilö Riitta Koivukoski, Suomen metsäkeskus, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet puh. 050 3140 455, Keski-Pohjanmaalla Timo Heikkilä, Mhy Keskipohja, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet puh. 0400 167 825
 • www.metsakeskus.fi/pohjalaiset-metsat-aktiivisiin-kasiin
 • Avainsanat: aktiivinen metsänomistus, tilarakenne, sukupolvenvaihdos, yhteismetsät

Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun (päättynyt)

 • Toiminta-aika: 2016 - 2017
 • Kustannusarvio: 300 000 €
 • Hallinnoija on Suomen metsäkeskus. Osatoteuttaja Luke
 • Valtakunnallinen maaseuturahaston hanke
 • Yhteyshenkilö Marko Ämmälä, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 050 314 0521
 • Tavoitteena on metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen metsäpalveluyrittäjien osaamista kehittämällä sekä hakemalla ja kehittämällä metsäpalveluyrittäjyyden kasvun lähteitä.

FutureFOXstudio (päättynyt)

 • Toiminta-aika 2015 - 31.3.2017
 • Kustannusarvio 216 000 €
 • Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hallinnoija Centria ammattikorkeakoulu
 • Yhteyshenkilö Pia Blomström, p. 050 336 8746, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankealue: Pohjanmaan maakunta
 • http://projekti.centria.fi/futurefurstudio
 • Hankkeessa haetaan uusia markkina-alueita suomalaiselle siniketulle sekä kehitetään siitä uusia tuotteita. Workshoppeja on pidetty Intiassa, Japanissa ja Espanjassa.

Kolmen VYYHTI (päättynyt)

 • 1.1.2016 - 31.3.2018
 • Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 399 918 €
 • Pohjanmaan ELY-keskus, maaseuturahasto
 • Hanke toteutetaan Pohjanmaan Vesi ja ympäristön hallinnoimina. ProAgria Keski-Pohjanmaan osuus 84 612 €. Muita osatoteuttajia ovat ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Österbottens Lantrukssällkap.
 • Yhteyshenkilöt: Hankevetäjä Satu Järvenpää, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 044 777 8839

Maisema – ja ympäristösuunnittelija Jaana Höglund, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet , p. 043 825 4284

UHMA-hanke - Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä (päättynyt)

 • 1.3.2016 - 31.12.2018
 • Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 288 800 €
 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maaseuturahasto
 • Hakija ProAgria Etelä-Pohjanmaa, osatoteuttajat ProAgria Keski-Pohjanmaa, Luonnonvarakeskus ja Metsähallitus
 • Yhteyshenkilöt: Riikka Asunmaa, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet , p. 040 5349337, Maisema- ja ympäristösuunnittelija Jaana Höglund, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet , p. 043 825 4284
 • https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/hankkeet/uhma-uhanalainen-maaseudun-luonto-hoitoon-yhteistyolla-hanke-6543
 • Avainsanat: uhanalaiset elinympäristöt, maisemanhoito, luonnonhoito, vieraslajit, sponsori- ja kummitoiminta

Pohjavesien reaktiivinen geokemiallinen- ja virtausmallinnus, CASE Study: Karhinkangas (päättynyt)

 • 1.1.2016 - 31.12.2017
 • 180 000 €, koko budjetti kohdistu K-P:n alueelle
 • EAKR, kuntarahoitus, GTK
 • Hakija GTK
 • Yhteyshenkilö Jarkko Okkonen, GTK, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankkeen tarkoituksena on parantaa vesihuollon kustannustehokkuutta, ekologista kestävyyttä sekä varmistaa veden laadun ja määrän säilyminen pitkäaikaisessa pohjaveden käytössä.

Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka (päättynyt)

 • toiminta-aika: 1.10.2016 - 31.03.2018
 • kokonaisbudjetti ja KP:n osuus: 164 666 €
 • Hallinnoija Suomen metsäkeskus. Osatoteuttaja Luke
 • Pohjanmaan ELY-keskus, maaseuturahasto
 • Yhteyshenkilö Tatu Viitasaari, Suomen Metsäkeskus, puh. 050 314 0472,

Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Maaseudun asukkaiden energiatietoisuuden edistäminen (päättynyt)

 • 1.3.2016 - 28.2.2018
 • 97 646 € (Centrian osuus 77 748 €). Hankkeesta 55 % (53 705 €) kohdistuu K-P:lle ja loppu 45 % Rieska-Leaderin toiminta-alueelle (43 941 €) mukaan lukien myös Kannuksen.
 • Leader. Pirityiset ry, Rieska-Leader ry, maaseuturahasto
 • Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu. Muut toteuttajat Suomen metsäkeskus
 • Yhteyshenkilö: Pekka Erkkilä, Centria, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet , puh. 044 725 0231, Tatu Viitasaari, Metsäkeskus, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh. 050 314 0472
 • Avainsanat: energiatehokkuus, uusiutuva energia, maaseutu

Kokkolan saaristomatkailuselvitys (päättynyt)

 • 15.8.2016 - 28.2.2017
 • Rahoitus Pirityiset ry, maaseuturahasto
 • Hakija Kokkolanseudun Kehitys Oy (Kosek)
 • Selvitys tarjoaa merenrantojen ja saarten matkailu- ja virkistyskäytön kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille työrukkasen asioiden yhteensaattamiseksi ja edelleen toteuttamiskelpoisiksi investoinneiksi ja matkailutuotteiksi jalostamiseksi. Hankkeen jälkeen eri toimijoiden on mahdollista lähteä kehittämään palveluitaan ja tuotteitaan matkailijoiden helposti käytettäviksi yhdessä yrityskehittäjien tuen avulla sekä mahdollisissa jatkohankkeissa.
 • Raportti: http://www.kosek.fi/Data/content/LOPPURAPORTTI%202.pdf

PaikuGL (päättynyt)

 • 1.8.2016 - 31.12.2018
 • 252 230 €
 • Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014−2020
 • Hallinnoija Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Yhteyshenkilö: Kari Ilmonen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. p. 040 652 6534,

Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

 • Toiminta-alue: Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen seutukunnat (yhteensä 13 kuntaa)
 • https://www.chydenius.fi/tutkimus/sosiaalitieteet/hankkeet/paikugl-hanke ja
 • PaikuGL-hankkeen tavoitteena on luoda historiallisen Keski-Pohjanmaan alueella paikallista kulttuuriperintöä hyödyntäviä matkailukonsepteja yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten yleishyödylliseen käyttöön. Matkailukonseptit voivat olla paikallisen tai alueellisen kulttuuriperinnön teemakokonaisuuksia tai kulttuurireittejä. Ne suunnitellaan yhdessä alueen avaintoimijoiden kanssa. Kulttuuristen kohdekokonaisuuksien ja reittien kehittämisessä hyödynnetään vuonna 2014 valmistunutta Genius Loci -sivustoa http://geniusloci.chydenius.fi.
 • Avainsanat: aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö, matkailu

Green Care –koulutusmalli korkea-asteelle (päättynyt)

 • 9.9.2015 - 21.6.2018
 • 1 025 674 €, josta Centrian osuus 62 313 €
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ESR
 • Hakija Lapin ammattikorkeakoulu, osatoteuttajat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Jyväskylän amk, Centria amk, Kajaanin amk, Seinäjoen amk, Satakunnan amk
 • Yhteyshenkilö Centrialla: Lena Enlund, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet , 044 7250 594
 • https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare
 • Avainsanat: korkea-asteen Green Care-koulutus, Green Care-opintojaksot, luontolähtöinen hyvinvoinnin edistäminen, avoin verkosto

Aura- Luonnostaan nouseva Pohjanmaa –Livskraft från den Österbottniska naturen (päättynyt)

 • 1.4.2016 - 31.3.2019
 • 236 529 €, josta Centrian osuus 5859 €.
 • Pohjanmaan ELY-keskus, maaseuturahasto
 • Yhteyshenkilö: Lena Enlund, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, 044 725 0594
 • http://greencarebotnia.fi/index.html
 • Avainsanat: tietoisuuden lisääminen, luonto- ja maatila-avusteinen toiminta, Blue Care, hyvinvointipalveluja, alueellinen verkosto, virtuaalinen työkalupakki

Aura-Utbildningsmodul inom naturbaserad vård och pedagogik (päättynyt)

 • 15.2.2016 - 31.12.2017
 • 214 630€, josta Centrian osuus 162 538 €
 • Keski-Suomen ELY-keskus, ESR
 • Päätoteuttaja Centria amk, osatoteuttajat Luonnonvarakeskus, Vaasan yliopisto
 • Yhteyshenkilö: Lena Enlund, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, 044 725 0594
 • www.centria.fi/aura
 • Avainsanat: ruotsinkielinen koulutusmalli, korkea-asteen Green Care-koulutus, Green Care-opintojaksot, luontolähtöinen hyvinvoinnin edistäminen