Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
Biolaakso

Biolaakson projektit

Biolaaksossa on käynnissä kymmeniä kemian ja biotalousteeman hanketta!

Olemme keränneet luetteloon Biolaakson alueella vaikuttavien kierto- ja biotalousteemojen hankkeiden tietoja. Luettelo helpottaa kokonaiskuvan saamista hanketoiminnan laajuudesta, sisällöstä ja toimijoista. Luettelon avulla voit löytää uusia yhteistyökumppaneita!

Ilmoita uudesta hankkeesta tai meneillään olevan hankkeen jatkoajasta tällä lomakkeella.

Lisätietoja: Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet

Lista päivitetään kerran vuodessa.

Käynnissä olevat hankkeet (päivitetty 5/2020)

CO2MetMES

 • A sustainable bioelectrochemical conversion of CO2 and methanol into chemical commodities and their recovery
 • 1.1.2020-31.12.2023
 • 303 825 €
 • Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto
 • Ulla Lassi, ulla.lassi(at)oulu.fi
 • Academy of Finland
 • Projektissa muunnetaan bakteerien avulla hiilidioksidia ja metanolia orgaanisiksi hapoiksi mikrobielektrosynteesillä. Projekti edistää kiertotaloutta sekä vähentää hiilidioksidin, kasvihuonekaasun, pääsyä ilmakehään. Projektin tavoitteena on kehittää ja karakterisoida innovatiivinen prosessi, jossa mikrobien avulla tuotetaan kemianteollisuuden raaka-aineita. Mikrobielektrosynteesin tuottonopeuksia ja saantoja kasvatetaan käyttämällä uusia hiilivaahtoelektrodeja sekä yhdistämällä prosessiin (puoli)jatkuvatoiminen orgaanisten happojen talteenotto, jossa käytetään hyväksi räätälöityjä adsorbentteja. Monitieteinen projekti toteutetaan Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa sekä Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa.

PUMA

 • 1.1.2020-31.12.2022
 • Business Finland

FiTech Energy Storage

 • 1.1.2020-31.12.2022
 • OKM, partnerit Vaasan yliopisto, Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Åbo Akademi, Lappeenranta-Lahti teknillinen yliopisto

SolBat

 • 1.1.2020-31.12.2022
 • EU/Interreg Nord
 • Oulun yliopisto, Luleå University of Technology
 • SolBat posteri.pdf

Nessling - Teollisuuden jätebiomassavirtojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen

 • 1.1.2018-31.3.2022
 • Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Oulun yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • 76700€
 • Katja Lappalainen, katja.lappalainen(at)chydenius.fi

MIMEPRO

 • 1.1.2020-31.12.2021
 • Hankeen kokonaisbudjetti on 2,8 miljoonaa euroa, josta yritysten tuotekehityshankkeiden osuus on 1,7 miljoonaa euroa ja yliopiston tutkimushankkeen osuus 1,1 miljoonaa euroa.
 • Business Finland
 • Oulun yliopiston kolme tutkimusyksikköä sekä seitsemän suomalaista yritystä: Fortum Waste Solutions, Metsä Fibre, Stora Enso, Valmet Technologies, Keliber, Matnur ja Parma (osa Consolis-konsernia).
 • MIMEPRO-hankkeessa edistetään hyödyntämättömien, mutta lupaavien teollisuuden epäorgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä ja kaupallistamista. Hankkeessa korvataan kiertotalouden materiaaleilla primäärisiä raaka-aineita. Tavoitteena on saada merkittäviä parannuksia teollisuuden jätteiden ja sivuvirtojen sisältämien metallien erotusprosesseihin ja edistää Suomen omavaraisuutta metallien osalta. Lisäksi hankkeessa kehitetään sementtiä korvaavia sideaineita, geopolymeerejä.
 • https://www.oulu.fi/pyokui/node/200947

Carbotech– Biomassapohjaiset hiiliapplikaatiot

 • 1.5.2019-30.4.2021
 • 833 070 €
 • EAKR, ylimaakunnallinen hanke: Keski-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, yritykset
 • Tavoitteet: 1) Valmistaa halutut ominaisuudet omaava tekninen hiili valittuun sovellukseen, 2) Selvittää sivujakeiden soveltuvuus teknisen hiilen (pelkistyshiili, aktiivihiili, hiilivaahdot) valmistukseen, 3) Selvittää minkälaisiin korkean lisäarvon loppukäyttösovelluksiin tekniset hiilet soveltuvat, ja 4) Vahvistaa hiilitutkimukseen liittyvää tutkimusympäristöä.
 • Projektipäällikkö Henrik Romar, henrik.romar(at)chydenius.fi
 • CarboTech posteri.pdf

ECOLABNET – Network of Service Providers for Eco-innovations in Manufacturing SMEs

 • 1.1.2019-30.6.2021
 • kokonaisbudjetti 2,25 milj. €, josta Biolaakson osuus 289 807€
 • EU Interreg Baltic Sea Region, TEM
 • Hallinnoija Oy Vaasan ammattikorkeakoulu, FI.Osatoteuttajat Centria-ammattikorkeakoulu Oy, FI, Kaunas University of Technology, LT, Vilnius University, LT, University of Tartu, EST, Estrotech Ltd, EST, Czestochowa University of Technology, PL, VIA University College, DK, Labsamera MB, LT, Lithuanian Business Confederation, Lt, Sustainable Innovation Ltd, SE.
 • Yhteyshenkilö: Egidija Rainosalo, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh. 044 725 0264
 • ECOLABNET -hanke auttaa yrityksiä luomaan sekä ympäristöystävällisiä tuotteita että kehittämään teknologioistaan kestäviä ja kustannustehokkaita. Hankkeessa kehittään palveluverkostoa, joka auttaa yrityksiä saamaan viimeisintä tutkimustietoa lisäaineiden valmistuksesta, biopohjaisista materiaaleista, tuotepalvelujärjestelmien suunnittelusta, ekologisesta tuotemerkistä, arvoketjun arvioinnista, liiketoimintamallien kehittämisestä, lainsäädännöstä, asiakkaiden näkemyksistä, ja elinkaariarvioinnista.
 • https://ecolabnet.org/

SYMBIOMA - Technology Innovations and Business Models for Valorisation of Industrial Waste Biomass in Sparsely Located Enterprises. Case: Industrial Symbiosis for Valorisation of Waste Biomass from Food and Beverage Industries

 • 1.6.2019-30.5.2022
 • kokonaisbudjetti 1,56 milj. €, josta Biolaakson osuus 463 400 €
 • EU Interreg Northern Periphery and Arctic Programme (NPA), TEM
 • Hallinnoija Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Osatoteuttajat, IT Sligo, IR, Luleå University of Technology, SE, NIBIO, NO, Hermannin viinnitila Oy, FI, Botttenvikens Bryggeri Ab, SE.
 • Yhteyshenkilö: Egidija Rainosalo, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh. 044 725 0264
 • Hankkeen tavoitteena on luoda NPA-alueelle kiertotaloutta edistävä SYMBIOMA teknologian innovaatioalusta ja sen palvelupaketti. Palvelualusta sisältää tarvittavan laboratorio- ja pilottimittakaavan infrastruktuurin sekä osaamista tunnistaa arvokkaat yhdisteet prosessien sivuvirroista sekä tarvittavan osaamisen kehittää teknologiainnovaatioita ja tuen teknologian siirtoon. Sen avulla saadaan tietoa alueella syntyvistä yhteensopivista jäte- ja sivuvirroista, jotka yhdistämällä voidaan parantaa jalostuksen kannattavuutta. Lisäksi alusta auttaa löytämään yhteistyö- ja liiketoimintamaleja, kuten klustereita ja teollisia symbiooseja. Elintarvike- ja juomateollisuuden pk-yritykset ovat tärkeitä toimijoita NPA-alueilla, ja siksi tämän teollisuuden pilotit on valittu kiertotalouskehittämisen mallikohteiksi, joita voitaisiin monistaa pohjoisilla alueilla.
 • http://symbioma.interreg-npa.eu/ http://symbioma.eu/

Majakka

 • Toteutusaika: 1.4.2019 - 31.3.2022.
 • Kokonaisbudjetti: 630 000 €.
 • Päärahoittajat: EAKR
 • Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaa, Pohjois- Pohjanmaa
 • Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Janne Känsäkoski, p. 040 630 9890, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Nettisivu: https://tki.centria.fi/majakka
 • Lyhyt kuvaus: Majakka-hankkeessa halutaan löytää ja tutkia sekä yhteen sovittaa innovatiivisia, digitalisaation vauhdittamia menetelmiä ja prosesseja, jotka tuottavat ekologisia ja taloudellisia säästöjä. Toteuttajat luovat koordinoidun, kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetun sekä alueellisesti vaikuttavan digitalisaation osaamiskeskittymän Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle.

Community based energy solutions for remote areas, LECo

 • 1.8.2017 - 31.12.2020
 • kokonaisbudjetti 1,95 milj. €, josta Biolaakson osuus 489 100 €
 • Northern Periphery and Arctic Programme (NPA), EAKR
 • Päätoteuttaja Centria-ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttajat Western Development Commission, Luleå Tekniska Universitet, Norges Arktiske Universitet, Agentur für erneuerbare Energien, Jokkmokks kommun, Udaras na Gaeltacha
 • Yhteyshenkilö: Heidi Kanala-Salminen, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh. 044 725 0241
 • Suomi, Ruotsi, Norja, Islanti, Irlanti, Pohjois-Irlanti, Skotlanti, Färsaaret, Grönlanti
 • https://tki.centria.fi/hankkeet
 • Tavoitteena on (1) vastata syrjäisten alueiden uusiutuvan energian hankintatarpeisiin, (2) kehittää olemassa olevaa uusiutuvan energian hankintaa ja hyödyntämistä yhdistämällä tähän uusia, innovatiivisia teknologioita, (3) lisätä alueiden välistä yhteistyötä sekä siirtää parhaita käytänteitä alueiden välillä.
 • Avainsanat: energiatehokkuus, uusiutuva energia

Myötätuulta tuottajalle 2

 • 1.1.2020 - 31.12.2021
 • 272 732,30 €
 • Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, maaseuturahasto
 • Hallinnoija MTK Keski-Pohjanmaa
 • Yhteyshenkilö projektipäällikkö Suvi Lempiälä, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 040 9209 863
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaan maakunta sekä Kalajoen, Alavieskan, Ylivieskan, Sievin ja Reisjärven kunnat (MTK Keski-Pohjanmaan alue)
 • www.mtk.fi/keskipohjanmaa
 • Hankkeen tavoitteena on maatalousyrittäjien fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen
 • Avainsanat: maatalousyrittäjät, työhyvinvointi, ennaltaehkäisy, riskikartoitukset, kriisiapu, tukiverkostojen kehittäminen, sidosryhmäyhteistyö


NOVELBALTIC. MARKET DRIVEN AUTHENTIC NON-TIMBER FOREST PRODUCTS FROM THE BALTIC SEA REGION

 • Toteutusaika: 1/19 – 6/21
 • Kokonaisbudjetti: 1 899 §42 €, mistä Biolaakson osuus: 358 181 €
 • Päärahoittajat: interreg Baltic Sea Region
 • Hakija: Oulun yliopisto
 • Hankealue: Interreg Baltic Sea region
 • yhteyshenkilö: Leena Favén
 • www: https://tki.centria.fi/hanke/novelbaltic/1956
 • Hankkeen tavoitteena on luonnontuotteiden arvon kasvattaminen kehittämällä aitouden ja laadun todentamismenetelmiä.
 • HANKKEEN TEHTÄVÄT: markkinakatsaus Kaakkois-Aasian alueelle, luodaan luonnontuotealan laboratoriopalveluista digitaalinen alusta www.novelbaltic-platform.com , minkä avulla yritykset voivat löytä saatavilla olevia raaka-aineiden aitouteen ja laatuun liittyviä analyysipalveluja, kehitetään valituille kasvimateriaaleille aitouden ja laadun todentamismenetelmiä, arvioidaan tuotantomenetelmien sopivuutta ja kannattavuutta valituilla raaka-aineilla.


MoreNPBiz . More Natural Product Business by Enhanced Quality and Energy Efficiency of Drying

 • Toteutusaika: 1/19 – 12/20
 • Kokonaisbudjetti: 915 722 €, mistä biolaakson osuus: 367 900 €
 • Päärahoittaja: interreg Nord
 • yhteyshenkilö: Leena Favén
 • www: https://tki.centria.fi/hanke/morenpbiz/1936
 • Hankkeen tavoitteena on parantaa luonnontuoteyritysten kilpailukykyä. Hankkeessa kehitetään energiatehokkaita kuivausmenetelmiä, jaluodaan yrityksille sopivia laaduntodentamismenetelmiä.
 • Hankkeen tehtävät: Hukkalämmön lähteiden kartoitus ja hyödyntämismahdollisuus kuivauksessa, kuivureiden energiatekniikan ja toiminnan parantaminen, demokuivauslaitteen ja mobiilikuivauslaitteen rakentaminen, raaka-aineen laadun mittausmenetelmien kehittäminen ja todentaminen, potentiaalisten kumppanuusmallien (hukkaenergian tuottaja ja hyödyntäjä, kasvien kuivaaja, teknologian kehittäjä) ja bisnesmallien kartoitus


MAAKIERTO KP - Hidasliukoisen N/P-rikkaan maanparannusaineen valmistaminen hyödyntäen maa-alkaliaktivoitua tuhkaa sekä teollisuuden ja biotalouden sivuvirtoja Keski-Pohjanmaan alueella.

 • Toteutusaika: 01.01.2020 – 31.12.2022
 • Kokonaisbudjetti: 504 549 euroa
 • Päärahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto
 • Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvarakeskus
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaa
 • Yhteyshenkilö: Anne-Riikka Rautio; Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet ; 040 706 4720
 • Nettisivu: www.centria.fi/maakiertokp
 • Lyhyt kuvaus:
 • Hankkeen päämääränä on lisätä bioenergialaitosten ja teollisuuden sivuvirtoina syntyvien materiaalivirtojen hyötykäyttöä, samalla vastaten lannoituksesta ja maanparannuksesta aiheutuviin ravinnepäästöihin. Hankkeessa tavoitteena on
  • todistaa biopolttolaitosten polttoprosessiin lisättävän dolomiitin hyödyt kattilan toimivuuteen ja syntyvän tuhkan hyödynnettävyyteen. Lisäksi valmistaa hidasliukoisia lannoitteita biotalouden sivuvirroista maa-alkaliaktivoidun tuhkan tai teollisen epäorgaanisen sivuvirran avulla.

  • tutkia tuhkan sekä teollisuuden epäorgaanisten sivuvirtojen hyödyntämistä ns. marginaalimaiden maanparannuksessa, sekä metsityksessä.

  • uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautuminen uusille tai jo olemassa oleville yrityksille

HABITUS - Hajautettu biokaasun tuotanto ja nesteytys Suomessa

 • Toteutusaika: 01.01.2020 – 31.12.2022
 • Kokonaisbudjetti: 350 000 euroa (kehitysosuus); 130 000 euroa (investointiosuus)
 • Päärahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto
 • Hakija: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaa
 • Yhteyshenkilö: Anne-Riikka Rautio; Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet ; 040 706 4720
 • Nettisivu: www.centria.fi/habitus
 • Lyhyt kuvaus: Hankkeen tavoitteena on luoda maatilakokoluokan toimintamalli, jossa maatilojen biokaasulaitoksilla syntyvät energia- ja ravinnejakeet otetaan talteen kannattavasti, jolloin hyöty jää tuottajalle ja siten myös lähialueelle. Toimintamallin aikaan saamiseksi hankkeen aikana kehitetään uutta tekniikkaa, joka mahdollistaisi biokaasun nesteytyksen kustannustehokkaasti tiloilla. Hankkeessa suoritettava tutkimus- ja kehitystyö ratkaisisi mahdollisesti osan biokaasun laajamittaiseen hyödyntämiseen liittyvät kannattavuusongelmat.

Tietolinkki – edellä tiedossa

 • Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2022
 • Kokonaisbudjetti, josta Biolaakson osuus (jos mahdollista eritellä): 540 000 e, josta Keski-Pohjanmaa 230 000 e ja Pohjois-Pohjanmaa 310 000 e
 • Päärahoittajat: Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskukset, maaseuturahasto
 • Hakija: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, muut toteuttajaorganisaatiot MTK Keski-Pohjanmaa ry, MTK-Pohjois-Suomi ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry sekä Pohjois-Suomen Turkiseläinten Kasvattajat ry.
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat
 • Yhteyshenkilö: Ritva Jaakkola Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 044 7250 625
 • Nettisivu: www.kpedu.fi/tietolinkki
 • Lyhyt kuvaus: Tavoitteena on lisätä maatalous-, turkis- ja hevosyrittäjien osaamista ja ammattitaitoa välittämällä ajankohtaista yrittäjiä hyödyttävää tietoa. Tavoitteena on myös edistää uusien toimintamallien ja innovaatioiden käyttöönottoa ja elinkaariajattelua sekä tuoda esille maaseudun uusia ansaintamahdollisuuksia ja kestäviä tuotantotapoja.

Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa vaihe II

 • Toteutusaika: 1.10.2019-30.9.2022
 • Kokonaisbudjetti, josta Biolaakson osuus (jos mahdollista eritellä): 399 840 €
 • Päärahoittajat: Keski-Pohjanmaan liitto (EAKR), alueen kunnat
 • Hakija: KOSEK
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaa
 • Yhteyshenkilö: Mari Keiski, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, 044 7809 715
 • Nettisivu: http://www.kosek.fi/kosek/kosekin-hallinnoimat-hankkeet/
 • Lyhyt kuvaus: Hankkeen tavoitteena on keskipohjalaisten matkailuyritysten kehityksen ja kasvun tukeminen, sekä keskipohjalaisen luontomatkailun yhteisnäkyvyyden ja vetovoiman lisääminen. Kehitystä tuetaan yritysten tuotekehitystä, tuotteiden ja palveluiden laatua sekä digitaalisten myyntikanavien käyttöönottoa tukemalla. Yritysten välinen verkostoituminen tuo mahdollisuuksia keskinäiseen sparraukseen ja yhteisten tuotepaketointien luomiseen. Keskipohjalaisten luontomatkailun mahdollisuuksia nostetaan esille yhteisellä näkyvyydellä ja erilaisten markkinointikanavien kokeiluilla. Hankkeen jälkeen yritysten liiketoiminta on kehittynyt ja työllistävyys parantunut, yritykset toteuttavat markkinointitoimenpiteitä yhdessä ja Keski-Pohjanmaan luontomatkailun vetovoima on kasvanut.

Biovalley Finland (Biovalley)

 • 01.06.2019 - 31.05.2022
 • 566 050 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija: Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Yhteyshenkilö: Tiina Aittola, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, 040 669 5151
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaan maakunta
 • www.biolaakso.fi
 • Keski-Pohjanmaa tunnetaan Biolaaksosta. Kemian, mineraalitalouden ja maaseutuelinkeinojen yhdistelmä älykkään erikoistumisen profiilina on uniikki, ja erottaa alueen muista Suomen ja Euroopan alueista. Biovalley Finland on tuki- ja promootiohanke, joka päämääränä on Biolaakson kansainvälistäminen. Päämääränä on, että Biolaaksosta muodostuu kansainvälisesti houkutteleva kiertotalouden ekosysteemi, jossa syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja uusia investointeja. Tuloksena on vahva kiertotalousalue, jolla kolme toimialaa (kemianteollisuus, alkutuotanto ja kaivannaisteollisuus) toimivat synergisesti.

Biolit

 • 1.1.2019 – 31.12. 2020
 • 302.500 euroa
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija: Kokkolanseudun Kehitys Oy
 • Yhteyshenkilö: Janne Keränen, puh. 044-7809098, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankkeen tavoitteena on bio- ja kiertotalouden innovaatioiden edistäminen ja asiantuntijaselvitysten ja liiketoimintakartoitusten pohjalta jatkaa mm. biojalostamokonseptien rakentamista ja yrityskonsortioiden kokoamista. Myös muita biotaloutta ja uusiutuvan energian käytön edistämistä lisääviä toimia kehitetään. Lisäksi hankkeessa selvitetään akkukemikaalijalostustoiminnan sijoittumista alueelle ja sen vaatimia tutkimus- kehittämis- ja investointipanostuksia.
 • Avainsanat:Uudet innovaatiot ja teknologiat, Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen, Verkostoituminen, Kansainvälistymisen kehittäminen, Uudet markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet,
 • Toimialat: Muu teollisuus , Kemia , Biotalous, Kaivostoiminta ja sitä palveleva toiminta, Energia, KIP

Future Cleantech Solutions

 • 1.1.2019 - 31.12.2021
 • 1 152 000 €.
 • Interreg Botnia Atlantica
 • Yhteyshenkilö: Reija Harlamow +358 (0) 44 7809 007 reija.harlamow@kosek.fi
 • VASEK Oy, Merinova Oy, Uumaja, Örnsköldsvik, Skellefteå ja Kokkolanseudun Kehitys Oy
 • Future Cleantech Solutions- hanke pyrkii edistämään cleantech-yritysten konkreettisia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia Merenkurkun alueella. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, jotka mahdollistavat käytännönläheisen liiketoimintatiedon leviämistä ja tukevat konkreettista rajat ylittävää yritysyhteistyötä sekä tukea uutta ja olemassa olevaa klusteriyhteistyötä toiminta-alueella.

ÄlyNauta – Älykkäät ja kestävät toimintamallit maidontuotannossa

 • 1.8.2019 – 28.2.2022
 • 290 000 €, josta Keski-Pohjanmaan osuus 174 000 €
 • Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset / maaseuturahasto. Yksityisrahoitus: alueen meijerit, osallistujat.
 • Hallinnoija Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, osatoteuttajana ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 • Yhteyshenkilö: Maarit Kärki, Kpedu, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 040 8085 540
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaan maakunta sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosa
 • www-sivut: www.kpedu.fi/älynauta Facebook ja Instagram ÄlyNauta
 • Tavoitteena on lisätä maatalousyrittäjien osaamista älykkäistä ja kestävistä kotieläintuotannon toimintamalleista ja sitä kautta parantaa tilojen kannattavuutta, eläinten hyvinvointia sekä yrittäjien ja työntekijöiden ajanhallintaa ja jaksamista.
 • Avainsanat: maidontuotanto, digitalisaatio, lean, koulutus, hyvinvointi, bioturvallisuus

FOBIA – Forest Business Innovation and Advancement in the Northern Periphery

 • 1.6.2017 - 31.5.2020
 • kokonaisbudjetti 1 901 021 €, josta Biolaakso 200 000 €
 • Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)
 • Hakija Luke, muut toteuttajat Työtehoseura ry, Tietohippu Oy, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, SLU, Skogsentreprenörna, University of Highlands and Islands-Inverness College, Waterford Institute of Technolgy. Lisäksi yhteensä 11 liitännäispartneria
 • Yhteyshenkilö Paula Jylhä, Luke, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh. 050 3913432
 • Hankealue: Pohjois- ja Itä-Suomi sekä Ruotsin, Skotlannin ja Irlannin NPA-alueet
 • Tavoitteena metsäpalveluyrittäjien (Suomessa lähinnä metsäkoneyrittäjien) liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • Avainsanat: metsäkoneyrittäjyys, liiketoimintaosaaminen, digitaaliset alustat, sähköiset oppimisympäristöt

Smart WPC - Development of Functionalized Composites Based on Cellulose for Smart Products

 • 2.1.2017 - 20.12.2019
 • Kokonaisbudjetti 1 005 328 €, josta Biolaakson osuus 450 133 €
 • Interreg Pohjoinen
 • Hakija ja osatoteuttajat: Swerea SICOMP Ab, Luulajan Teknillinen Yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu
 • Yhteyshenkilö (Biolaakson alueella) Egidija Rainosalo, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet+358 447 250 264
 • www.centria.fi/smartwpc
 • Hankkeen päätarkoituksena on edistää suomalaisten ja ruotsalaisten TKI-toimijoiden ja teollisuuden välistä yhteistyötä funktionaalisista puumuovikomposiiteista ja regeneroiduista selluloosakuiduista (RCF) valmistettavien biopohjaisten, korkeantason sovelluksissa hyödynnettävien materiaalirakenteiden kehittämiseksi.
 • Avainsanat: puumuovikomposiitit, selluloosa kuidut, sähköjohtavat muovit, lämpöjohtavat muovit, biopohjaiset lujitteet, hybridirakenteet, korkea arvo tuotteet.

ADCHEM

 • 2017 – 2019
 • useita miljoonia €
 • Tekes Challenge Finland kärkihankerahoitus
 • Hakija Oulun yliopisto, yrityksiä mm Keliber ja Boliden Kokkola
 • Tavoitteena on kehittää menetelmiä uusien metallikemikaalien, erityisesti akkukemikaalien valmistukseen, ja teollisten sivutuotteiden tuotteistamiseen. Projektissa hyödynnetään erityisesti kemialliseen saostukseen liittyvää tutkimusosaamista
 • Yhteyshenkilö projektipäällikkö Pekka Tynjälä, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 044-5443086

EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut - kehittämis- ja investointihankkeet

 • 1.1.2017 - 31.10.2020
 • 792 000 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Hakija Centria ammattikorkeakoulu Oy. Osatoteuttaja kehittämishankkeessa GTK
 • Yhteyshenkilö Pekka Erkkilä p. 044 7250 231, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaa
 • http://www.centria.fi/tki
 • Hankkeessa kehitetään ekosysteemiä, jossa energian varastoinnin ja käytön optimoinnin teknologioita voidaan kokeilla ja kehittää mahdollisimman aidossa toimintaympäristössä. Hankkeessa rakennetaan myös 2 geovarastopilottia Kokkolan alueelle. Tutkimusekosysteemi toimii tutkimuksen testaus- ja käyttöympäristönä. Kerätyn tiedon ja karttuneen osaamisen avulla jalostetaan uusia menetelmiä ja toimintatapoja, jotka synnyttävät jatkossa uusia tuotteita ja palveluita.

Hevosten Keski-Pohjanmaa

 • 1.3.2019-30.9.2020
 • 68 500 €
 • Hallinnoija Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, osatoteuttaja Kaustisen Seudun Raviseura ry
 • Yhteyshenkilö: Leena Ylitalo, Kpedu, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 044 7250 666
 • Pirityiset ry / maaseuturahasto
 • Hankkeessa (1) Kartoitetaan Keski-Pohjanmaan hevosalan nykytila: laajuus, toimintamuodot ja olemassa oleva infra. (2) Laaditaan Keski-Pohjanmaan hevosalan tulevaisuusohjelma vuoteen 2030. (3) Selvitetään toimintamalli, rakenne ja rahoitusmahdollisuudet Keski-Pohjanmaan hevosalan kehittämisorganisaatiolle
 • Facebook

AgroTeknoa Jokilaaksoihin

 • 16.3.2019-31.12.2021
 • 660 000 €, josta Keski-Pohjanmaa 230 000 €
 • Hallinnoija Nivalan kaupunki, osatoteuttajina Kpedu, Jedu, Centria-amk sekä ProAgria Keski-Pohjanmaa.
 • Yhteyshenkilö: Jari Vierimaa, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 040 344 7256
 • Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset / maaseuturahasto
 • Hankealue Kalajokilaakso ja Keski-Pohjanmaa
 • Hanke testaa, arvioi ja esittelee maatalouden teknologisia ratkaisuja ja toimintamalleja sekä soveltaa niitä hankealueelle, järjestää työnäytöksiä ja pellonpiennarpäiviä sekä opintomatkoja.
 • Avainsanat: maatalous, peltomittaukset, anturiteknologia, logistiikka, droneteknologia, automaatio-ohjaus, navettateknologia
 • https://www.agroteknoa.fi/ Facebook, Instagram

LuovaKampus2020 -kehittämis- ja investointihankkeet

 • 1.9.2019-31.8.2022
 • 2,4 milj. €
 • Rahoitus: Keski-Pohjanmaan liitto / EAKR, Kpedu, Kannuksen kaupunki, Oamk
 • Yhteyshenkilö Maarit Kärki, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. p. 040 8085 540
 • Hallinnoija Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Kehittämishankkeessa osatoteuttajana Oamk
 • Hankealue Keski-Pohjanmaa
 • Tavoitteena on vahvistaa luonnonvara-alan koulutuksen, alan yrittäjyyden sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytyksiä oppimisympäristön kehittämällä. Kpedun Kannuksen toimipaikkaan toteutetaan uusi kotieläintuotannon oppimisympäristö. Lisäksi tehdään laiteinvestointeja eläinklinikkaan ja luonnonvara-alan simulaatio-opetukseen.
 • www-sivut www.kpedu.fi/luovakampus Facebook Luova Kampus
 • Avainsanat: oppimisympäristö, kotieläintuotanto, maidontuotanto, digitalisaatio, simulaatiopedagogiikka

Polku maaseudulle

 • 1.4.2019 – 1.9.2021
 • 173 000 €, josta Keski-Pohjanmaa 70 000 €
 • Rieska-Leader ry, Pirityiset ry, Keskipiste ry / maaseuturahasto
 • Hallinnoija Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, osatoteuttajana Jedu
 • Yhteyshenkilö: Tanja Känsäkoski, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 040 807 3634
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaan maakunta sekä Pohjois-Pohjanmaan eteläosa (Rieska-Leader ry:n, Pirityiset ry:n ja Keskipiste ry:n alueet)
 • Tavoitteena on tuoda lapsille ja nuorille esille maaseudun elinkeinoja ja luonnonvara-alan ammattien mahdollisuuksia sekä kehittää yrittäjä-, ammattilais- ja koulutusverkosto maaseudun ammattien ja mahdollisuuksien markkinointiin.
 • Avainsanat: maaseutu, vetovoima, maaseudun ammatit, lapset, nuoret, luonnonvara-ala
 • Facebook ja Instagram Polku maaseudulle

AgriBisnes III – utveckla ditt affärskunnande

 • 1.11.2017- 31.12.2020
 • 339 920 €, josta Biolaakson alueen osuus 173 354 €
 • Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
 • Hakija Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius; muut toteuttajaorganisaatiot: Vaasan yliopisto Lévon instituutti, Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus
 • Yhteyshenkilö Paula Kivinen, 040 514 8751, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa
 • www.chydenius.fi/agribisnes3
 • Tavoitteena on maatalousyritysten jatkuvuuden, kasvun sekä kannattavuuden tukeminen ja kehittäminen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi vahvistamalla osallistujien henkilökohtaisia liikkeenjohdollisia valmiuksia toimia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Ruotsinkielinen koulutushanke.
 • Avainsanat: maatalous, liiketoiminta, johtaminen

Myötätuulta tuottajalle

 • 1.3.2017 - 31.10.2019
 • 259 300 €
 • Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, maaseuturahasto
 • Hallinnoija MTK Keski-Pohjanmaa
 • Yhteyshenkilö projektipäällikkö Suvi Lempiälä, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet p. 040 9209 863
 • Hankealue: Keski-Pohjanmaan maakunta sekä Kalajoen, Alavieskan, Ylivieskan, Sievin ja Reisjärven kunnat (MTK Keski-Pohjanmaan alue)
 • www.mtk.fi/keskipohjanmaa
 • Hankkeen tavoitteena on maatalousyrittäjien fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen
 • Avainsanat: maatalousyrittäjät, työhyvinvointi, riskikartoitukset, kriisiapu, tukiverkostojen kehittäminen

Horizon2020 – CELLUCOMP preparation project (High mechanical strength demanding structures utilizing cellulose based reinforcements)

VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta

 • 1.6.2017-31.12.2019
 • 669 000 euroa
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Yhteyshenkilö: Janne Känsäkoski, Hankekoordinaattori, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, puh. 040 630 9890
 • https://tki.centria.fi/project/vaste/1396
 • Vaste-hanke on Centria-ammattikorkeakoulun toteuttama hanke, jossa kehitetään vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kemian, biotalouden ja digitalisaation keinoin

AFarCloud

 • Hankkeessa tutkitaan uusien teknologioiden sovelluksia maataloudessa. Painopisteenä ovat uudet sensori- ja robottiratkaisut sekä tilan tuottaman datan kerääminen ja analysointi.
 • AFarCloud on yhteensä 28 miljoonan euron kansainvälinen yhteisprojekti, jossa on mukana 54 partneria 12 maasta. Centria vetää Suomen konsortiota, jossa ovat mukana myös Mtech (ent. Maatalouden laskentakeskus), Spectral Engines Oy, Probot Oy ja VTT.
 • Projektia rahoittavat Euroopan unioni / ECSEL sekä Suomessa Business Finland. Suomen kokonaisbudjetti on hankkeessa noin 2,5 miljoonaa euroa, ja erityisenä painopisteenä on karjan ravitsemuksen hallinta

TanWat Tannins for waste water treatment

 • 01.01.2018 - 31.12.2020
 • 1 119 741 €
 • Interreg Botnia-Atlantica
 • Päätoteuttaja: Ruotsin maatalousyliopisto SLU, Kumppanit: Luonnonvarakeskus
 • Yhteyshenkilö: Hanna Brännström, Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • https://www.botnia-atlantica.eu/hyvaksytyt-hankkeet/hankerekisteri/tannins-for-waste-water-treatment-tanwat
 • Projektet kommer ta fram metoder för vattenrening genom att använda sig av restprodukter inom skogsnäringen. Genom att öka användningsområdet för restprodukten kommer det gynna såväl skogsnäringen som miljön då metoderna kommer vara mer miljövänliga än da

LORE LONG RANGE ENVIROMENT MONITORING NETWORK

 • 1.1.2018-31.12.2020
 • 299 677 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Yhteyshenkilö: Ilkka Kivelä, Projektipäällikkö, Tel. +358 40 7710 482
 • https://www.cinetcampus.fi/projektit/aktiiviset-projektit/lore
 • LoRE-projektissa on tavoitteena, aikaansaada digitalisoinnin avulla kustannus- ja energiatehokkaampi konsepti laajan alueen ympäristön monitorointiin, jota tullaan ensivaiheessa pilotoimaan ympäristöviranomaisten seurannan tarpeisiin. Konseptia tullaan myöhemmin hyödyntämään mm. kaivos-, ja teollisuustoiminnan ympäristön monitorointiratkaisuissa.

Green Bioraff Solutions

 • 1.5.2018-30.4.2021
 • 1,6 milj. €
 • Interreg Botnia-Atlantica
 • Päätoteuttaja: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kumppanit: Centria-ammattikorkeakoulu, RISE Processum (SE)
 • Yhteystiedot: Tina Asplund (Chydenius), +358 400 179 604, e-mail: tina.asplund(at)chydenius.fi
 • https://www.chydenius.fi/fi/soveltava-kemia/tutkimus/green-bioraff-solutions/green-bioraff-solutions
 • Tässä projektissa valmistetaan biopohjaisia tuotteita kuten muovia (PLA), aktiivihiiltä ja vaahtoja sahanpurusta, kuitulietteestä ja kuoresta. Käytettävät raaka-aineet ovat paikallisten metsäteollisuusyritysten sivutuotteita. Projektissa kehitetään biologisesti hajoavaa muovia korvaamaan öljypohjaisia muoveja, jotka ovat tunnettu ympäristöongelma.

WaterPro Kiertotalouden uudet prosessit veden ja jäteveden käsittelyssä

 • 1.5.2018 – 30.4.2021
 • 862 859 €
 • Keski-Pohjanmaan liitto, EAKR
 • Päätoteuttaja: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Kumppanit: Oulun yliopisto, Kestävän kemian tutkimusyksikkö sekä Kerttu Saalasti Instituutti, Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy,
 • Yhteyshenkilö: Henna Lempiäinen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Teollisuuden jätemateriaalien hyödyntämiseen etsitään aktiivisesti ratkaisuja ja toisaalta jätevesien puhdistaminen kustannustehokkailla, uudelleenkäytettävillä materiaaleilla on suuren kiinnostuksen kohteena. Lisäksi arvokkaiden aineiden, kuten ravinteiden kierrätykseen etsitään toimivaa ratkaisua. Tässä hankkeessa kehitetään ratkaisuja, jotka toteuttaa näitä tavoitteita yhtäaikaisesti. Hankkeen tavoitteena on arvoaineiden talteenotto jätevesistä sekä sähkökemiallisella saostamisella että hyödyntämällä teollisuuden sivuvirtoja adsorbentteina ja saostuskemikaaleina.

SYMMET Symbiosis of metals production and nature

 • 01.11.2018 – 30.10.2020
 • 6,9 milj. €
 • Business Finland
 • Toteuttajat: Aalto University, Boliden Harjavalta Oy, Boliden Kokkola Oy, Ferrovan Oy, Lappeenranta University of Technology, Luxmet Oy, Outokumpu Stainless Oy, Outotec (Finland) Oy, Owatec Oy, SSAB Europe Oy, Tapojärvi Oy, Timegate Instruments Oy, University of Oulu, and VTT Technical Research Centre of Finland
 • Yhteyshenkilö: Timo.Fabritius (at) oulu.fi
 • https://www.oulu.fi/pyomet/node/57837
 • SYMMET-projekti – Symbiosis of metals production and nature – pyrkii löytämään keinoja jätemetallien ja metallurgisten prosessijäännösten minimoimiseksi sekä selvittämään, miten sekundääriraaka-aineita voidaan parhaiten käyttää hyödyksi metallurgisissa prosesseissa. Lisäksi tutkimuskonsortio haluaa edistää tutkimuslähtöisten innovaatioiden ja liiketoiminnan syntyä.

BATCircle (Finland-based Circular Ecosystem of Battery Metals)

 • 1.1.2019 – 31.12.2020
 • N. 10 milj. €
 • Business Finland
 • Päätoteuttaja: Aalto yliopisto, Kumppanit: Oulun yliopisto, yrityksiä, tutkimuslaitoksia; kaikkiaan 22 yritystä, neljä yliopistoa, kaksi tutkimuslaitosta sekä kaksi kaupunkia
 • Tavoitteena on parantaa kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen ja akkukemikaalien tuotantoprosesseja ja lisätä litiumioniakkujen kierrätystä. Konsortio haluaa vahvistaa yhteistyötä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Digitalisaation vaikutus maaseudun elinkeinoihin ja elämänlaatuun - H2020 DESIRA (Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas)

 • Hanke kestää 4 vuotta
 • 5 miljoonaa euroa
 • Horizon 2020
 • Hanketta koordinoi Pisan yliopisto ja hankekumppaneina 25 eurooppalaista huippuyliopistoa ja tutkimuslaitosta kuten Karlsruher Institut für Technologie (KIT), The James Hutton Institute ja Institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on ainoa pohjoismaalainen hankepartneri.
 • Yhteyshenkilö: Jouni Kaipainen Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet, +358 40 8054 416
 • https://www.chydenius.fi/fi/yliopistokeskus/ajankohtaista/h2020-desira-digitalisaation-vaikutus-maaseudun-elamanlaatuun
 • Hankkeessa tutkitaan digitalisaation vaikutuksia maaseutualueilla. Yliopistokeskuksen osuudessa läpileikkaavana teemana digitalisaation lisäksi on kiertotalous. Hankkeessa perustetaan 20 elävää laboratoriota eri puolille Eurooppaa. Keski-Pohjanmaan “laboratoriossa” kehitetään kiertotalouden toimintaa.

Pohjanmaan Ravinneratas

 • 01.02.2018 - 31.12.2020
 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
 • Päätoteuttaja: Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry, Kumppanit: Luonnonvarakeskus, Suomen metsäkeskus, GTK Geologian tutkimuskeskus, ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry, ProAgria Keski-Pohjanmaa ry, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap rf
 • Satu Järvenpää p.044 777 8839 Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankkeen päätavoitteina on tehostaa ravinnevirtojen hyödyntämistä ja vähentää vesistökuormitusta ja tätä kautta parantaa hankealueen vesistöjen tilaa. Tavoitteena on myös lisätä tietämystä valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä tuoda yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista.

63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi

 • Hankkeen toteutusaika 5/2018 – 12/2020.
 • 745 483 €
 • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
 • 63 Degrees North – Pohjoisen erikoiskasvit euroiksi -hanke on yleishyödyllinen maaseutuelinkeinojen aktivointihanke, johon kuuluvat Haapaveden-Siikalatvan seutukunta (Haapavesi, Pyhäntä, Siikalatva), Pyhäjärvi/Nivala-Haapajärven seutukunta (Haapajärvi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi), Witas-alue (Kinnula, Kivijärvi, Pihtipudas, Viitasaari) Kaustisen seutukunta (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Veteli), Perho.
 • Hankkeen tavoitteena on aktivoida uusia yrittäjiä erikoiskasvituotantoon. Yhteyshenkilö: Hankkeen projektipäällikkö Kirsti Voho, puh. 0400 387 406 e-mail: kirsti.voho(at)proagria.fi, Kaustisen seutukunta, Miina Aronen, puh. 050-4701 477, e-mail: Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
 • Hankkeessa yhdistetään suuralueen toimijoiden erityisosaamiset ja resurssit vastaamaan erikoiskasviliiketoiminnan vaatimuksiin koskien logistiikkaa, vaativaa tuotannollista, kansainvälistä markkinointia sekä luonnonvaratuotteisiin liittyvää riskien hallintaa.