$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Suomen Akatemian rahoitusta Soveltavan kemian tutkimusryhmälle

Professori Ulla Lassi (Oulun yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius) on saanut nelivuotisen Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen hankkeelleen: Hiilidioksidin ja metanolin bioelektrokemiallinen konversio pidempiketjuisiksi hiiliyhdisteiksi ja näiden talteenotto (CO2MetMES). Kyseessä on SA:n C1 Hiili hyödyksi –tutkimusrahoitushaku, ja hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston (ass. prof. Marika Kokko) kanssa.

Projektissa muunnetaan bakteerien avulla hiilidioksidia ja metanolia orgaanisiksi hapoiksi mikrobielektrosynteesillä. Projekti edistää kiertotaloutta sekä vähentää hiilidioksidin, kasvihuonekaasun, pääsyä ilmakehään. Projektin tavoitteena on kehittää ja karakterisoida innovatiivinen prosessi, jossa mikrobien avulla tuotetaan uusia kemianteollisuuden raaka-aineita.

Mikrobielektrosynteesin tuottonopeuksia ja saantoja kasvatetaan käyttämällä tutkimusryhmän valmistamia uusia hiilivaahdoista tehtyjä elektrodeja sekä yhdistämällä prosessiin (puoli)jatkuvatoiminen orgaanisten happojen talteenotto, jossa käytetään hyväksi tutkimusryhmän valmistamia adsorbentteja. Ko. adsorbentteja voidaan valmistaa mm. teollisuuden sivutuotteista, kuten kuonista.

Lisätietoja:

Ulla Lassi

Foamat
Foamat