$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Pk-yrityksille suunnattua kehittämisrahaa digitaalisiin innovaatioihin ja kiertotalouden ratkaisuihin DigiCirc-hankkeessa!

DigiCirc-hankkeen bioeconomy-haku avautui 9.9.2021

Toimiiko pk-yrityksesi biotalouden toimialalla ja onko teillä suunnitteilla kiertotalouteen liittyviä kehitysajatuksia, joita voisi kehittää digitaalisuuden avulla? Nyt on loistava mahdollisuus hakea pk-yrityksille suunnattua EU:n myöntämää rahoitusta DigiCirc-hankkeen Bioeconomy-haussa.

DigiCirc on EU:n rahoittama H2020 INNOSUP-hanke, jossa Kemin Digipolis on mukana yhtenä partnereista. Hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloutta innovatiivisilla ja digitaalisilla ratkaisuilla tukien samalla pk-yritysten liiketoiminnan ja talouden kasvua.

DigiCirc on järjestänyt kolme eri teemaista Accelerator-rahoitushakua pk-yrityksille, joita ovat -Circular Cities (haku jo päättynyt), Blue Economy ja Bioeconomy. Viimeisin biotalous-teemainen rahoitushaku avautui syyskuussa ja jatkuu marraskuun 10. päivään saakka. Biotalous-teeman kokonaisbudjetti on 800 000 € rahoittaen minimissään 15 pk-yritysten muodostamaa konsortiota. Ohjelma tukee ja rahoittaa pk-yrityksiä, jotka kehittävät innovatiivisia ja digitaalisia ratkaisuja keskittyen kiertotalouden haasteisiin erityisesti maa-, vesi- ja metsätalousaloilla.

Miten haku toimii?

DigiCirc rahoittaa pk-yrityksien muodostamia konsortioita, joissa rahoitusta voi saada maksimissaan 60 000 € per yritys. Vaatimuksena on, että konsortion täytyy koostua vähintään kahdesta pk-yrityksestä tai startupista, joiden täytyy olla eri sektoreilta. Yritykset voivat olla mistä tahansa EU:n jäsenmaasta tai H2020 -ohjelmaan kuuluvasta maasta. Yrityksiä rohkaistaan rajat ylittävään yhteistyöhön.

Matchmaking platform auttaa sopivan partneriyrityksen etsinnässä.

Mitä hyötyä ohjelmaan hakemisesta yritykselle?
• Jopa 60 000€ rahoitusta yritystä/start up:ia kohden
• 3 digitaalista työkalua
• Strategiset eurooppalaiset kumppanuudet Matchmaking -toimintojen kautta
• Kahdenkeskistä business valmennusta
• Temaattista mentorointia alan ammattilaisilta

Kiinnostuitko? Ole kuulolla ja seuraa hankkeen nettisivua.
Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä:
Hannu Salmela
Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet
040 196 0670