$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Luontomatkailua yksityismetsissä?

Keski-Pohjanmaan metsänomistajista noin puolelle luonnon- ja maisemansuojelu sekä virkistyskäyttö ovat tärkeitä tavoitteita. Moni metsänomistaja on myös kiinnostunut näihin liittyvistä uusista ansaintamahdollisuuksista.

Visit metsä -hankkeen päätavoitteena on luoda perustaa uusilleluontomatkailuun ja hyvinvointipalveluihin perustuvilleansaintamahdollisuuksille.

Lue lisää Visit metsä -hankkeen uutiskirjeestä: