$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Kohti entistä vahvempaa Biolaaksoa

–Olen nähnyt muillakin alueella vastaavanlaista toimintaa, mutta en näin laaja-alaisesti rakennettua, toteaa KPEDU:n uusi yhtymäjohtaja Ari Maunuksela tutustuttaan Biolaakso-kokonaisuuuteen.

Ari Maunuksela aloitti työnsä Kpedun yhtymäjohtajana elokuun alussa. Nurmosta kotoisin oleva Maunuksela on aikaisemmin työskennellyt usean vuoden ajan Vaasan yliopistolla tutkimus- ja opetustöissä ja viimeisimpänä Teuvan aikuiskoulutuskeskuksen toimitusjohtajana ja rehtorina, sekä Suomen Yrittäjäopistolla kehitysjohtajana.

Heinäkuussa Kokkolaan muuttanut Maunuksela kertoo hyödyntäneensä viimeiset pari kuukautta tutustuen alueeseen sekä Kpedun toimintaan ja yhteistyöverkostoihin. Yksi mielenkiintoinen tutustumisen kohde on ollut Biolaakso, jonka hän näkee hyvänä aluekehittämisen taustakehikkona.

–Olen nähnyt muillakin alueella vastaavanlaista toimintaa, mutta en näin laaja-alaisesti rakennettua. Tämä on hyväntuntuinen yhteistyöverkosto, jossa kaikki koulutusasteet ovat mukana, ja johon myös kansainvälisyys kytkeytyy vahvasti, hän toteaa.

Biolaakso neuvottelukunnan puheenjohtajana toimiva Kpedun luonnonvara-alan toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala kertoo, että nimenomaan kansainvälistymisen edistäminen on yksi tämän hetken tavoitteista.

–Kansainvälistymisen lisäksi tavoitteina tällä hetkellä ovat uusien hankkeiden fasilitointi, uusien ja monipuolisempien rahoituskanavien hyödyntäminen sekä yritysmaailman selkeämpi ja tiiviimpi palveleminen, Laitala kertoo.

Maunuksela näkee Kpedun roolin tärkeänä nimenomaan alueen osaajien kouluttajana. Kpedun tehtävänä on hänen mukaansa varmistaa, että yritysten työvoiman saantiin saadaan uusia keinoja ja mekanismeja.

–Aivan konkreettisella tasolla pyrimme takaamaan, että osaavia työntekijöitä on saatavilla. Meidän täytyy olla valmiita jatkossakin kokeilemaan ja pilotoimaan niin kiertotalouteen, kestävään kehitykseen kuin uudenlaisiinkin liiketoimintamalleihin liittyviä prosesseja, hän toteaa.Kpedun yhtymäjohtaja Ari Maunuksela ja Kpedun luonnonvara-alan toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala pyrkivät varmistamaan, että yritysten työvoiman saantiin saadaan uusia keinoja ja mekanismeja. Kuva: Eeva Huotari