$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

How can cutaway peatlands be turned into carbon sinks at the end of their production life?

Miten turvetuotannosta poistuvat alueet muutetaan hiilinieluiksi? Turvetuotannon päättyessä entinen turvesuo voidaan metsittää ja muuttaa hiilinieluksi. Biolaaksossa yhdistyy turvemaiden kestävän käytön osaaminen.

How can cutaway peatlands be turned into carbon sinks at the end of their production life? At the end of its production life, a cutaway peatland can be rehabilitated by forestation and turned into a carbon sink. Biovalley Finland brings together know-how on peatlands and their sustainable use.

Katso video/ Watch the video: