$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

EU-ohjelmien hakuajat keväällä 2022!

Alla kootusti kevään 2022 EU-ohjelmien haut.

Itämeren alueen Interreg -ohjelman (Baltic Sea Region) tämän ohjelmakauden ensimmäinen hakukierros avautui helmikuussa.

Hakuasiakirjat, -ohjeet ja tarkat hakuajat: https://interreg-baltic.eu/gateway/

Ohjelman 4 toimintalinjaa ovat:

  1. innovatiivinen yhteiskunta
  2. vesiviisas yhteiskunta
  3. hiilineutraali yhteiskunta
  4. yhteistyön hallinnointi

Esimerkkejä tuettavista toimista:

  • riippuvuuden vähentäminen maailmanlaajuisista toimitusketjuista
  • pilotit julkisten palveluiden tuottamiseksi edullisemmin, tehokkaammin ja sujuvammin

Pohjoinen periferia ja arktinen alue -ohjelman (Interreg Northern Periphery and Arctic, NPA) haku on auki 17.3.–20.6.2022.

Ohjelman sihteeristö järjestää virtuaalisen hakuinfon 17. maaliskuuta. Tämän vuoden 2. hakukierros on todennäköisesti avoinna 5.10.–5.12.2022. Lisätietoja 1. hausta: https://www.interreg-npa.eu/news/interreg-npa-2021-2027-first-call-for-projects-pre-announcement/

Rahoitusta voivat ensimmäisellä kierroksella saada toimintalinjojen 1 ja 2 teemoihin liittyvät hankkeet:

1. Innovaatiokapasiteetin vahvistaminen

1.1 - Developing and enhancing research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies

1.2 - Reaping the benefits of digitisation for citizens, companies, research organisations and public authorities

1.3 - Enhancing sustainable growth and competitiveness of SMEs and job creation in SMEs, including by productive investment

2. Kyky vastata ja sopeutua ilmastonmuutokseen sekä resurssien riittävyyteen NPA-yhteisöissä

2.1 - Promoting energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions

2.2 - Promoting climate change adaptation and disaster risk prevention, resilience, taking into account ecosystem based approaches

2.3 - Promoting the transition to a circular and resource efficient economy

Interreg Auroran ensimmäinen hakukierros on näillä näkymin avoinna 4.4.–18.5.2022. Tavoitteina on mm. vahvistaa pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä.

Lisätietoa ohjelmasta: https://www.interregnord.com/interreg-aurora/

Interreg Europe -ohjelman haku avautuu todennäköisesti huhtikuun alussa.

Ohjelman sihteeristö järjestää 5. huhtikuuta virtuaalisen tapahtuman “Europe, let's cooperate! Interregional cooperation forum”. Ohjelman verkkosivut: https://www.interregeurope.eu/

Interreg-ohjelmissa on mahdollista saada palautetta hankeideasta ohjelman sihteeristöltä ennen hakemuksen lähettämistä, ja tämä mahdollisuus kannattaa tietysti hyödyntää. Vaikka NPA:n ja Auroran haut eivät ole vielä virallisesti auenneet, hankeideoita voi jo lähettää sihteeristön konsultaatioihin.

Horisontti Eurooppa -ohjelman toisen pilarin ”Globaalit haasteet ja Euroopan teollisuuden kilpailukyky” alaisia hakuja on keväällä runsaasti avoinna.

Liitetiedostossa on listattu eri klustereiden ja missioiden alaiset haut vuonna 2022.

Euroopan innovaationeuvoston (EIC) uusi työohjelma ja vuoden 2022 hakuaikataulut julkaistiin helmikuussa.

EIC tarjoaa rahoitusta tutkimustulosten kaupallistamiseen ja skaalaukseen, uusien teknologioiden kehittämiseen sekä pk-yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen. EIC:n verkkosivut: https://eic.ec.europa.eu/eic-work-programme-2022_en