$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Vaikuttavuussäätiöltä merkittävä tutkimusrahoitus Kokkolaan

Vaikuttavuussäätiö on myöntänyt historiansa ensimmäisessä Tandem Industry Academy –haussa rahoitusta 11 kansalliselle kärkihankkeelle. Yksi rahoituksen saaneista kärkihankkeista on Oulun yliopiston/Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteishanke Boliden Kokkola Oy:n kanssa.

Hankkeessa tavoitteena on vahvojen metallisulfaattiliuosten termodynamiikan kokeellinen ja laskennallinen tutkimus. Nämä siirtymämetallielektrolyyttiliuokset, kuten sinkki-, koboltti- ja nikkeliliuokset, ovat teollisesti keskeisiä, ja niiden merkitys on korostunut mm. litiumioniakkujen yleistymisen myötä. Tutkimuksessa tuotetaan uutta tieteellistä tietoa em. metallien liukoisuusominaisuuksista, ja pyrkimyksenä on ymmärtää prosessi-ilmiöitä fundamentaalisella tasolla. Saatua tietoa hyödynnetään teollisesti relevanttien prosessihaasteiden näkökulmasta.

Projektin tavoite on kunnianhimoinen, koska em. elektrolyyttiliuosten ominaisuuksia ei tunneta eikä referenssidataa ole käytettävissä. Näin ollen mallinnus edellyttää myös luotettavaa kokeellista dataa.