$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Uusi tutkimushanke liittyen hiilen valmistukseen ja applikaatioihin käynnistynyt

Loppuvuodesta 2019 käynnistyi Oulun yliopiston projektina toteutettava ”Carbotech – Biomassapohjaiset hiiliapplikaatiot” –hanke. Projektin toteutukseen osallistuu yliopistokeskuksen soveltavan kemian tutkimusyksikön ohella prosessimetallurgian tutkimusyksikkö Oulun yliopistosta.

Tavoitteena on edistää biomassapohjaisen hiilen käyttöä erilaisissa teollisissa sovelluksissa, minkä vuoksi hankkeen toteutuksessa on mukana useita teollisuusyrityksiä alueelta. Keskeisiä tutkimusaihioita ovat mm. hiilen käyttö suodatinmateriaalina, metallurgisen teollisuuden pelkistimenä sekä uudet kemialliseen energianvarastointiin liittyvät ratkaisut. Hanke vahvistaa lisäksi entisestään aihepiiriin liittyvää osaamista ja tutkimusinfraa alueella.

Lisätietoja

Ulla Lassi