$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Tavoitteena säätösalaojituksen automatisointi

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto kehittää ja testaa yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa säätösalaojituksen automatisointia Peltomaan älykkäät vesienhallinnan pilotit eli Peltosäätö -hankkeessa. Peltomaiden kuivatusta voidaan säätösalaojituksen avulla hallita kasvien vedentarpeen, sääolojen ja pellon kosteustilanteen mukaan. Kun pellon kosteusolosuhteet ovat kasvulle optimaaliset, myös hiilen sitoutuminen maaperään tehostuu.

Salaojakaivojen säätömahdollisuuksia ei tällä hetkellä hyödynnetä läheskään täysimääräisesti. Erityisesti sateisina kesinä haasteena on, että manuaalinen säätö vaatii työaikaa ja kasvukaudella kaivojen luokse pääsee vain kasvuston läpi kahlaten. Säätökaivoja asennetaan yksi noin 1,5 hehtaaria kohti.

PeltoSäätö -hankkeen päätavoitteena on testata käytännön tuotanto-olosuhteissa säätösalaojituksen etäseuranta- ja etähallintajärjestelmiä, jotka pohjautuvat Oulun yliopiston TIMAKO-hankkeen tuloksiin. Pilotoinnit tehdään maatiloilla Kannuksessa ja Nivalassa. Järjestelmien teknologista kehittämistä tehdään jo käynnissä olevissa tutkimushankkeissa. Hanke rahoitetaan Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni –toimenpidekokonaisuudesta.

Kesän ja alkusyksyn aikana Peltosäätö –hankkeessa on toteutettu ensimmäinen täysin aurinkoenergialla toimiva maaperän kosteutta ja säätösalaojan vedenpinnan korkeutta mittaava prototyyppi, jota on päästy testaamaan Kannuksessa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän pellolla. Laite siirtää mittaustiedon langattomasti GSM-verkossa palvelimelle ja mittaushistoriaa voidaan tarkastella esimerkiksi älypuhelimella.

Hankkeen etenemistä voi seurata hankkeen nettisivuilla www.kpedu.fi/peltosaato ja Kpedun somekanavista.