$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Suomen Akatemian rahoittamassa GoverMat-hankkeessa pureudutaan sähköisen liikkuvuuden kannalta kriittisten raaka-aineiden kiertotalouteen

GoverMat -hankkeessa (2022-2025) ovat Oulun yliopiston ohella mukana VTT (koordinaattori), Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto sekä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Hankkeessa perehdytään sähköisen liikkuvuuden sovelluksissa, erityisesti akuissa, akkumateriaaleissa, elektroniikan komponenteissa ja kestomagneeteissa, käytettävien kriittisten raaka-aineiden kiertotalouteen.

Valtioneuvoston tavoitteen mukaan hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on Suomen talouden perusta vuonna 2035. Lisäksi materiaalien kiertotalousasteen tulisi kaksinkertaistua vuoteen 2035 mennessä. Myös liikenteen sähköistymiselle on asetettu kansallisella tasolla kunnianhimoisia tavoitteita.

GoverMat-hankkeessa luodaan kiertotalouteen siirtymiseen tarvittavaa holistista ymmärrystä monitieteisellä lähestymistavalla, jossa yhdistyy ympäristöpolitiikka, innovaatiotutkimus, kaupunkitutkimus sekä materiaalitiede monine eri tutkimushaaroineen. Hanke tarjoaa uutta tietoa sähköisen liikkuvuuden raaka-ainevirtoihin vaikuttavista säädöksistä ja päätöksistä, markkinoista, materiaalivirtojen ominaisuuksista ja tulevasta kehityksestä sekä kiertotalouden mukaisista prosessikonsepteista, joilla tavoitellaan nykyistä tehokkaampaa metallien talteenottoa tai kriittisten metallien korvaamista.

Hanke edistää kiertotaloutta erityisesti kaupunkitasolla luomalla kokonaisvaltaista ymmärrystä kriittisistä raaka-ainevirroista eri sovelluksissa sekä alueellisesti että kansallisesti. Kaupunkiseuduista Kokkola ja Pori-Harjavalta teollisuuspuistoineen toimivat vertailukohtana hankkeen kaupunkitason tarkasteluissa. Ko. teollisuuspuistoilla on pitkä kokemus teollisuuden kiertotalouden ratkaisujen kehittämisessä. Lisäksi ko. kaupunkialueet ovat tehneet kiertotalouden edistämiseksi innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen valtion kanssa ja tätä kautta valikoituneet mukaan hankkeeseen kiinnostavina esimerkkitapauksina.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1.7 M€, josta Suomen Akatemian rahoitusosuus on 1.2 M€.

Lisätietoja:

Professori Ulla Lassi, Oulun yliopisto/Kokkolan yliopistokeskus Chydenius; Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet; +358 400294090.