$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Erikoiskasvien viljelyn ja jalostamisen mahdollisuudet esille käytäntöön

Kasvipohjaisten raaka-aineiden jalostaminen terveystuotteiksi, luonnonkosmetiikaksi ja jopa lääkkeiksi on iso bisnes maailmalla. Yksittäisten yritysten liikevaihto esimerkiksi Keski- tai Etelä-Euroopassa voi olla useita satoja miljoonia euroja, kun Suomessa koko toimialan liikevaihto on vaihdellut 500 - 700 milj. euron välillä. Merkittävinä pullonkauloina kasvulle ja uusien yritysten syntymiselle ovat mm. riittävä raaka-aineiden saanti, raaka-aineiden ja tuotteiden laadun todentaminen erityisesti vientiä varten sekä jalostusprosessien riittämätön tunteminen ja osaaminen.

Erikoiskasvien viljely ja jalostus ovat myös Keski-Pohjanmaalla mahdollisuus lisätä työpaikkoja, mikäli jalostuksesta, kuten erilaisista uutoista ja kuivauksesta sekä pakastekuivauksesta olisi enemmän tietoa saatavilla. Viljelijät Keski-Pohjanmaalla ovat kiinnostuneita erikoiskasvien jalostusmahdollisuudesta mm. kuivaamalla ja uuttamalla, mutta viljelijöiden omat resurssit ja osaaminen eivät riitä tällä hetkellä toimialan kehittämiseen ja he tarvitsevat ulkopuolista kehittämisapua ja tietoa liiketoiminnan vauhdittamiseksi.

Tähän tarpeeseen vastasi Centria-ammattikorkeakoulu yhdessä osatoteuttaja KPEdun kanssa aloittamalla marraskuussa 2021 Uusia mahdollisuuksia kasvipohjaisten raaka-aineiden jatkojalostukselle ja viennille Keski-Pohjanmaalla -hankkeen. Hankkeessa tehdään markkinakatsaus erikoiskasvien globaalista markkinatilanteesta ja viennin potentiaalista sekä selvitetään erikoiskasvien viljelyn ja esikäsittelyn koneellistamismahdollisuuksia. Valituille kasviraaka-aineille optimoidaan tehoaineiden uutto- ja kuivausprosesseja sekä kehitetään laaduntodentamismenetelmiä.

Investointina hankitaan KPEdu:n Kokkolan elintarviketiloihin pilot-mittakaavan pakastekuivain, jolla yritykset pääsevät käytännössä testaamaan pakastekuivausta omilla raaka-aineillaan.

-Hankkeen kaikki tehtävät tuottavat tärkeää tietoa erikoiskasviviljelyn laajentamiseen ja jatkojalostuksen suunnitteluun, kertovat N63Herbs osuuskunnan vetäjä Jenni Kentala ja perustajajäsen Kimmo Kentala. Maaseutuasiamies Jussi Karhulahti puolestaan kommentoi: -Viljelijän ja yrittäjän näkökulmasta hankkeen avulla saadaan tietoa siitä, miten Keski-Pohjanmaalla kannattaisi laajentaa erikoiskasviviljelyä ja miten erikoiskasveja kannattaisi jalostaa paikallisesti.

Hanke on alkanut marraskuussa 2021 ja se kestää elokuun 2023 loppuun saakka. Hanketta rahoittaa Keski-Pohjanmaan liiton ja EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma sekä Kaustisen seutukunta, Kokkola, Kannus ja Perho, ja sen budjetti on 416 316 euroa.

Lisätietoja:

Centria-ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö Leena Favén
Salli JavaScriptin suoritus selaimesi asetuksista nähdäksesi sähköpostiosoitteet