$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Di­gi­ta­li­saa­tion vai­ku­tus maa­seu­dun elin­kei­noi­hin ja elä­män­laa­tuun

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on osana eurooppalaista Horizon 2020 DESIRA-hanketta (Digitisation: Economic and Social Impacts in Rural Areas), joka tutkii digitalisaation vaikutuksia maaseutualueilla.

Yliopistokeskuksen osuudessa läpileikkaavana teemana digitalisaation lisäksi on kiertotalous.

Lue lisää!

Desira
Desira