$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

BotH₂nia nostaa Pohjanlahtea Euroopan vetykartoille

Uusi yhteistyöverkosto BotH₂nia on syntynyt vauhdittamaan vetytalouden kehitystä Pohjanlahden ympärille. Tavoitteena on luoda alueen ja Suomen vetytaloushankkeille yhteinen brändi, johon kaikki voivat viitata neuvotteluissaan ja markkinoinnissaan niin kansallisesti kuin Euroopassa. Brändi syntyy toimivasta tiedonkulusta ja yhteistyöstä.

Keski-Pohjanmaan yrityksistä mukana on Hycamite TCD Technologies, jonka uudet koe- ja tuotantotilat vedyn ja puhtaan hiilen tuotantoa varten on avattu tänä keväänä Kokkolassa. Hankkeeseen osallistuvat muun muassa Kokkolan kaupunki ja Oulun yliopisto, joka on mukana Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

Euroopassa suunnitellaan parhaillaan kymmenien miljardien investointeja vetytalouteen. Lukuisat projektit Suomessa ja Ruotsissa ovat tunnistaneet Pohjanlahden lupaavaksi alueeksi vedyn tuotannon, kuljetuksen, varastoinnin ja käytön kasvattamisessa. Mikään suomalaisista hankkeista ei kuitenkaan yksin ole sen kokoinen, että ne herättäisivät keskieurooppalaisen investoijan huomion.

Pohjanlahden ja Suomen vahvuuksia ovat hyvät tuuliolosuhteet, vesi- ja ydinvoima varasähkönä, toimivat sähkön siirtoverkot, puhdas vesi sekä eurooppalaisittain edullinen sähkön hinta. Lisäksi Pohjanlahden rannalla on jo nyt halua puhtaan vedyn käyttöön teollisissa prosesseissa. Samalta alueelta löytyvät myös hyvät mahdollisuudet ottaa pistelähteistä talteen kasvihuonekaasuneutraalia hiilidioksidia synteettisten polttoaineiden tekemiseksi. Alueella on enemmän kuin 15 teollista satamaa ja kaavoittajan sanaan voi luottaa.

Käytännön työ aloitetaan Suomessa kansallisen vetyklusterin ja CLIC Innovationin ohjaaman avoimen Green Electrification -ekosysteemin yhteistyönä. Ekosysteemin keskeisiä alueita ovat puhtaan vedyn tuotanto ja logistiikka, eri aloja yhdistävät arvoketjut, systeemitason tehokkuus ja edelläkävijäyritysten tukeminen. Ekosysteemiin kuuluu myös P2X2P- ja CCU-teknologioiden kehittäminen. P2X2P eli Power-to-X-to-Power tarkoittaa sähkön muuttamista toiseen energiamuotoon – esimerkiksi vedyksi – ja tarvittaessa takaisin sähköksi. CCU eli Carbon Capture and Utilization tarkoittaa hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä.

Lisätietoa: www.both2nia.com

Twitter: @both2nia