$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Biopohjaisten muovien 3D-tulostus teollisessa mittakaavassa

Uusi digitaalinen valmistusteknologia tuo kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä veneteollisuuteen.

Robotiikan osaaminen ja soveltaminen eri tuotantovaiheissa on tuomassa markkinoille uusia innovatiivisia tuotantomenetelmiä. Yksi esimerkki on isojen muovikappaleiden valmistus 3D-tulostusmenetelmällä, jossa digitaalinen 3D-tiedostona oleva malli tuotteistetaan fyysiseksi kappaleeksi 3D-tulostimen avulla. 3D-tulostus edustaa edistyneintä digitaalista tuotantoa.

Menetelmä on kuitenkin uusi ja sen käyttöönotto alueen yrityksissä vaati vielä kokeiluja ja teknologian hyötyjen ymmärtämistä. Uudessa VENEPRINT Ainetta lisäävä digitalinen valmistus veneteollisuudessa -hankkeessa Centria-ammattikorkeakoululle perustetaan pilottimittakaavan tulostusympäristö ja tuodaan esille teollisen 3D-tulostuksen mahdollisuudet demonstroimalla sen soveltuvuutta veneiden rakenteellisten osien tulostuksessa.

Valitussa 3D-tulostusmenetelmässä käytettävät materiaalit ovat kierrätettäviä ja markkinoilta löytyy myös tulostukseen soveltuvia biopohjaisia materiaaleja. Tällä hetkellä veneiden materiaaleista suurin osa on lasikuidulla lujitettuja muoveja, joiden kierrättäminen on ongelmallista. Centrian vahvaa muovi- ja komposiittimateriaalien osaamista hyödynnetään uusien tuotantoon sopivien ja helpommin kierrätettävien materiaalien valinnassa.

Onnistuneen hankkeen vaikutus on laaja ja monipuolinen. Hankkeella luodaan pohja yritysten uusille investoinneille. 3D-tulostuksen käyttöönoton myötä veneteollisuus uudistuu, uusi modernimpi tekniikka houkuttelee alalle uusia työntekijöitä ja yritysten tuotteille tuotetaan lisäarvoa yksilöllistämällä. Uudet kierrätettävät materiaalit ja pienentynyt jätevirta parantavat tuotteiden ja tuotannon ympäristöystävällisyyttä ja yritysten imagoa. Tuotteiden kierrätettävyyden varmistaminen jo suunnitteluvaiheessa voi avata myös uusia kiertotalouspohjaisia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten esimerkiksi veneiden korjaus, takaisinotto tai -osto, purkaminen ja materiaalin uudelleenkäyttö veneteollisuudessa.

Hankkeen toteutusaika on 10/21 - 8/23

Budjetti on 280 400€ ja rahoittajana toimivat Keskipohjanmaan liitto ja EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma