$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Biolaaksotoimijat uusivat yhteistyösopimuksen

Biolaaksoverkosto on uusinut keskinäisen yhteistyösopimuksensa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteistyöstä. Sopimuksella halutaan varmistaa 23 organisaation yhteistyön jatkuvuus ja vahvistaa Biolaakso-osaamiskeskittymän alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Uusi sopimus on voimassa vuoden 2027 loppuun.

Biolaakso, Biovalley Finland on kemian, biotalouden ja mineraalitalouden osaamiskeskittymä Keski-Pohjanmaalla. Biolaakso edistää bio- ja mineraalitaloutta digitalisaation ja kiertotalouden avulla. Biolaaksossa elinkeinoelämä, tutkimus, innovaatiotoiminta ja koulutus kohtaavat ja vahvistavat toisiaan. Biolaakson toimintaa koordinoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Sopimus allekirjoitettiin seuraavien toimijoiden kesken:

 • Jyväskylän yliopisto
 • Oulun yliopisto
 • Vaasan yliopisto
 • Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Centria-ammattikorkeakoulu Oy
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Luonnonvarakeskus
 • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
 • Kokkola Industrial Park ry
 • Kokkolanseudun Kehitys Oy
 • Keski-Pohjanmaan liitto
 • Pohjanmaan ELY-keskus
 • MTK Keski-Pohjanmaa
 • Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry
 • Suomen Metsäkeskus
 • ProAgria Keski-Pohjanmaa ry
 • Pirityiset ry
 • Kokkolan kaupunki
 • Kannuksen kaupunki
 • Kaustisen seutukunta
 • Perhon kunta
 • Pohjanmaan kauppakamari
 • Keski-Pohjanmaan Yrittäjät