$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Biolaakson neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi Hanna-Mari Laitala

Biolaakson neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 12.5.2020 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston (Kpedu) luonnonvara-alan toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala.

Biolaakso Keski-Pohjanmaan kilpailuvaltti

Hanna-Mari Laitalan koulutustausta on eläintieteen ja biologian saralta ja viimeisten yhdentoista vuoden ajan hän on työskennellyt Kpedulla maatalous- metsä-, hevos- sekä luonto- ja ympäristöalan huippuosaajien rinnalla johtaessaan luonnonvara-alaa. ”Tämä on ollut upea näköalapaikka näihin elinkeinoihin, niiden koulutustarpeisiin ja tulevaisuuden näkymiin ja mahdollisuuksiin” Laitala kertoo.

Biolaakson Neuvottelukuntaan kuuluu konsortiosopimuksen 23 elinkeinoelämän, tutkimuksen, koulutuksen, etujärjestöjen ja julkisen hallinnon kumppania ja sitä koordinoi Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Tavoitteena on lisätä Biolaakson osaamispääoman sekä tutkimustulosten kaupallistamista sekä tukea ja uusien innovaatioiden ja arvoketjujen syntymistä erityisesti kiertotalouteen. Päämääränä on, että Biolaaksosta muodostuu kansainvälisesti houkutteleva kiertotalouden ekosysteemi, jossa syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja investointeja. Tuloksena on vahva kiertotalousalue, jolla kolme toimialaa, kemianteollisuus, alkutuotanto ja kaivannaisteollisuus, toimivat synergisesti.

Kpedu järjestää luonnonvara-alalle perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksia ja hallinnoi useita koulutus- ja tiedonvälityshankkeita. Keski-Pohjanmaan koulutusrakenteesta puuttuu luonnonvara-alan korkeakoulu ja yliopistotason koulutus, ja Laitalan mukaan ammattiopisto on ottanut vastuuta myös elinkeinon jatko- ja täydennyskoulutuksen tarjonnasta erityisesti hankkeiden kautta. Hankkeilla tarjotaan työelämälle ajantasaista tietoa ja osaamista eri sektoreilla ja yhteistyö on sujunut erittäin sujuvasti ja luontevasti useiden Biolaakson toimijoiden kanssa jo aiemmin. Laitala uskoo, että Kpedu voi olla tulevaisuudessa laajemmin mukana Biolaakso toiminnassa ja kehittämisessä.

Biolaakso konseptin Laitala näkee suurena kilpailuvalttina Keski-Pohjanmaalle; ”Tämänkaltainen yhteistyöverkosto on ainutlaatuinen Suomessa ja mahdollistaa synergiaa monella eri tavalla tutkimuksessa, kehittämisessä, hanketoiminnassa, ja erilaisten tulevaisuuden ratkaisujen etsimisessä ja löytämisessä. Biolaakso tuo yhteen toimijoita, jotka muutoin eivät välttämättä kohtaisi ja tätä kautta synnytetään aivan uudenlaisia innovaatioita” Laitala toteaa. Laitala pyrkii innostamaan Biolaakson toimijoita erityisesti verkostoitumiseen, osaamisen päivittämiseen ja jakamiseen sekä yhteisien tulevaisuuden näkymien kirkastamiseen, jotta Keski-Pohjanmaa on edelleen yksi Suomen edelläkävijä maakunnista!