$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Keväällä 2023 avautuva JTF-rahoitushaku

1.2.2023 pidetyn tietovartin alustajana oli Keski-Pohjanmaan liiton elinvoimajohtaja Teppo Rekilä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF) sisältyy uutena rahoituksena Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelmaan. JTF on osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on saavuttaa Euroopan unionin hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Suomessa rahoitusta voidaan hyödyntää alueilla, joilla vähennetään turpeen energiakäyttöä ja vauhditetaan vihreää siirtymää.

Tilaisuuden esitysmateriaali

Tilaisuuden tallenne

Lisätietoa JTF-rahoitushausta löydät Keski-Pohjanmaan liiton sivuilta.