$settings->get('email')]) ?>
Biolaakso

Vastuullista teollisuutta ympäristön ja ihmisten parhaaksi

Kokkola Industrial Parkin yritykset toimivat vastuullisesti paitsi ympäristömielessä myös taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus huomioiden. Alueella vallitsee yhteisymmärrys siitä, että vastuullinen toiminta on avain kestävään menestykseen sekä kilpailukyvyn säilyttämiseen.

Vastuullisuus on läsnä jokapäiväisessä tekemisessä, se liittyy kaikkeen, mitä alueella tehdään. Kukin yritys pyrkii omalta osaltaan pienentämään toiminnastaan aiheutuvia jalanjälkiä. Toimintaympäristön ja -vaatimusten muutoksiin reagoidaan ennakoivasti muun muassa innovoimalla yhdessä, sekä erilaisten projektien muodossa. Avoin tiedottaminen edesauttaa ylläpitämään luottamuksen ja jatkuvan kehittymisen ilmapiiriä, sekä alueen sisällä että sidosryhmien suuntaan.

Vastuullinen työkulttuuri heijastuu myös työssä viihtymiseen ja hyvinvoivat työntekijät ovat kullanarvoinen voimavara!

KIP:n toimijat esittäytyvät vastuullisuusvideoilla, joita julkaistaan vuoden 2021 aikana. Katso videot täältä.