Turkistalous

Turkistuotanto Biolaakson alueella

Turkiseläinkasvatus perustuu Suomessa järjestelmälliseen ja jatkuvaan koulutus- ja tutkimustyöhön eläinten käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista sekä turkistilan ympäristöasioista. Tieteellisellä tutkimustyöllä varmistetaan, että käytetyt kasvatusmenetelmät takaavat parhaan mahdollisen huolenpidon eläimistä ja että turkisalaa koskevat määräykset ja lainsäädäntö perustuvat luotettavalle pohjalle.

Luken Kannuksen yksikössä tehdään mm. turkiseläinten hyvinvointitutkimusta, joka keskittyy kettujen kasvatusolojen parantamiseen ympäristön virikkeellisyyden ja tarharakenteen muutoksilla. Tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin parantamisen lisäksi vähnetää eläinsuojien perustamisesta ja rakentamisesta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Turkiseläinten ravitsemustutkimus on selvittänyt viljaraaka-ainekäytön maksimointia ja hakemut täsmennyksiä tuotantokauden ruokintasuosituksiin. Tuleivaisuudessa tutkimus keskittyy siistoseläinten ruokintaan ja uusiin raaka-aineisiin.

Biolaakson alueella toimii 46 % Suomen kaikista turkistiloista ja vuonna 2012 näiden tilojen nahkamyynnin arvo oli 177 milj. euroa. Tulot ovat pääosin vientituloja.

Luke MTT Kannuksen yksikkö

Suomen turkiseläin kasvattajain liitto ry

suomi

Liitetiedosto: