Metsätalous

Monipuolista metsätaloutta

Biolaakson alueella vuotuisten markkinahakkuiden osuus on yli 2 milj.m3, mikä on noin 3 % Suomen vuotuisista markkinahakkuiden määristä. Kun tarkastellaan kokonaisuutta kantohintojen, korjuukustannusten ja logistiikan osalta, nousee kokonaistuotanto yli 100 milj. euroon vuosittain.

Metsähakkeesta Biolaakson alueella käytetään n. 1,4 milj. m3, mikä on n. 9 % koko Suomen metsähakkeen määrästä.

Metsäbiomassa on Suomessa ja maailmaalla suuren kiinnostuksen kohteena. Biolaakson alueella on metsäbiomassan tuotantoon, hankintaan ja jalostukseen liittyvää tutkimusosaamista. Metlan Kannuksen toimipaikka on erikoistunut biomassoihin liittyvään perus- ja soveltavaan tutkimukseen ja lisäksi koko Metlän asiantuntijaverkosto on käytettävissä.

Biolaakson alueella ja lähimaakunnissa on runsaat raaka-ainevarat, toimivat logistiset yhteydet (maantie- ja rautatieverkosto, satamat Kokkola ja Kalajoki), kehittynyttä metsä-, puutuote- ja energiateollisuutta sekä metsätalouden ja kemiantekniikan koulutustarjontaa, jotka yhdessä alueen tutkimuslaboratorioiden kanssa muodostavat ainutlaatuisen ympäristön mm. biojalostamoliiketoiminnan kehittämiselle.

Metla Kannus

MTK Metsä

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Ajankohtaista Metsähallituksesta

Biomassan kaasutus (Ulla Lassi, Bodil Wikman 2011)

Metsäneuvosto viitoitti metsäpolitiikan tulevaisuutta

Metsäsektorin näkymät paranemassa. Suhdannekatsaus 2013-2014. Metla 15.10.2014.

 

suomi

Liitetiedosto: