Kaivannaisteollisuus ja metallien jatkojalostus

Kaivannaisteollisuus ja metallien jatkojalostus

  • useita vireillä olevia kaivoshankkeita (litium ja ilmeniitti), kaivostoiminta alkaa 2–4 vuoden kuluessa
  • Boliden Kokkola, Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas, yli 500 htv
  • Freeport-MCMoRan Copper & Gold, maailman suurin koboltin jalostaja ja tuottaja, yli 400 htv

KIP (Kokkola Industrial Park)

Keliber - litiumkaivostoimintaa Suomessa

Malminetsijät kuparin jäljillä Keski-Pohjanmaalla

Tietoa Suomen kaivostoiminnasta (GTK)

TEM:Kaivosteollisuus

Määrittelemätön