Luonnonvarakeskus Luke

Luonnonvarakeskus (Luke)

Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Sen toimipaikkaverkosto kattaa koko maan.

 

 

Metsät

Luonnonvarakeskus edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä tuottamalla tieteellistä tietoa metsäympäristöstä, metsien eri käyttömuodoista sekä metsä- ja puutaloudesta.

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) palvelut ovat siirtyneet Luonnonvarakeskukseen 1.1.2015 alkaen. Kaikki metsäntutkimuksen tutkimusohjelmat jatkuvat Luken ohjelmina.

 

Ruoka ja maaseutu

Laadukas ruoka ja puhdas ympäristö edistävät ihmisten hyvinvointia niin maalla kuin kaupungissakin. Luonnonvarakeskus edistää hyvinvointia kehittämällä vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä maa- ja elintarviketaloudessa.

Vastuullisessa ruokaketjussa ja biotaloudessa huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö niin maankäytön, biomateriaalien kuin bioenergiankin osalta. Ilmastonmuutoksen hillintä siihen sopeutuminen maa- ja elintarviketaloudessa kaipaa ohjauskeinoja ja tuotantoteknologian kehittämistä. Vastuullinen ruoantuotanto ja elinvoimainen maaseutu syntyvät kestävyydestä, kannattavuudesta ja hyvinvoinnista.

Luotettavasti toimiva ruokajärjestelmä mahdollistaa kaikkien ketjun jäsenten vastuullisen toiminnan ja edistää kansanterveyttä.

 

Kala ja riista

Luonnonvarakeskus tuottaa tietoa kala- ja riistavarojen kestävän käytön perustaksi ja edistää luonnonvaraelinkeinojen kilpailukykyä.

Tutkimustietoa käytetään muun muassa metsästyksen ja kalastuksen säätelyyn. Tietoa hyödynnetään myös kun arvioidaan lajien elinvoimaisuutta, sopeutumista muuttuvaan ympäristöön ja toteutetaan toimenpiteitä lajien tilan parantamiseksi.

Luonnonvarakeskus parantaa luonnonvaraelinkeinojen toimintaedellytyksiä sekä kehittää tuotantoa ja kuluttajan tarpeita vastaavia elintarvikkeita. Työtä tehdään yhdessä niin elinkeinonharjoittajien kuin kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

 

Asiakasratkaisut

Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Testaus- ja tuotantopalvelut

Koulutuspalvelut

IPR ja kaupallistaminen

suomi