Geologian tutkimuskeskus GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK

 

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. GTK tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä.

Tutkimusohjelmat luovat uutta teknologiaa, sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. GTK toimii kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa. GTK on osa työ- ja elinkeinoministeriötä.

 

GTK:n toimipisteet

Etelä-Suomen yksikkö (Espoo)
Itä-Suomen yksikkö (Kuopio)
Länsi-suomen yksikkö (Kokkola)
Pohjois-Suomen yksikkö (Rovaniemi)
GTK Mintec (Outokumpu)
Lopen kairasydänarkisto (Läyliäinen)

 

GTK:n Länsi-Suomen yksikössä Kokkolassa on tutkimuskohteena geoenergia, Keski-Pohjanmaan alueen mineraalivarannot, turvetutkimukset sekä happamien sulfaattimaiden tutkimus.

suomi