Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Monipuolista aikuiskoulutusta Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toimii Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen toiminnallisesti yhteisenä yliopistokeskuksena Kokkolassa. Yliopistokeskuksessa annetaan sekä ylempään korkeakoulututkintoon että tohtorin tutkintoon johtavaa koulutusta, tehdään tieteellistä tutkimusta, järjestetään monipuolista aikuiskoulutusta ja toteutetaan alueellista palvelutoimintaa. Tällä tavalla toiminnassa pyritään sovittamaan yhteen modernilla tavalla koulutus-, tiede- ja aluepoliittisia tavoitteita.

Kokkolan yliopistokeskus toimii seuraavilla koulutusaloilla:

  • Kasvatustieteet (JY)
  • Tietotekniikka (JY)
  • Sosiaalitieteet (JY)
  • Kemia (OY, JY)
  • Kauppatieteet (VY, JY)

Yliopistokeskuksen opintojen vaikutuspiirissä on yhteensä noin 4000 opiskelijaa.

suomi