Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskus

Suomen metsäkeskus hoitaa metsien kestävään hoitoon ja käyttöön, metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen liittyviä tehtäviä. Metsäkeskuksessa toimii kaksi toisistaan erillistä yksikköä: julkiset palvelut ja liiketoimintayksikkö Metsäpalvelut. Yksiköillä on yhteinen johtokunta, mutta muuten erilliset organisaatiot.

Suomen metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö.

Suomen metsäkeskus on koko maan kattava metsätalouden kehittämis- ja toimeenpano-organisaatio. Keski-Pohjanmaalla metsäkeskuksen palveluista vastaa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö. Metsäkeskuksen tehtävänä on hoitaa metsien kestävään hoitoon ja käyttöön, metsien monimuotoisuuden säilyttämiseen sekä metsiin perustuvien elinkeinojen edistämiseen liittyviä tehtäviä. Suomen metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo maa- ja metsätalousministeriö. Metsäkeskuksen palveluja ovat:

  • metsäsuunnittelu ja metsän arvon määrittäminen
  • suometsien hoito
  • yksityisteiden rakentaminen ja perusparantaminen
  • tiekuntapalvelut
  • luonnonhoidon palvelut

Metsäkeskuksen toimintaa Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ohjaa alueneuvottelukunta, jonka jäsenet edustavat alueen metsänomistajia ja toiminnan kannalta keskeistä asiantuntemusta sekä Metsäkeskuksen henkilöstöä. Metsäkeskuksella on keskeinen rooli aluekehittämisessä. Se vastaa alueellisten metsäohjelmien (AMO) laadinnasta. AMO on koko metsäsektorin kehittämissuunnitelma metsäkeskusalueella. Ohjelma sisältää tarpeet ja tavoitteet metsien kasvatukselle, hoidolle ja käytölle, metsiä hyödyntävälle yritystoiminnalle, metsien monikäytölle ja suojelulle. Siinä esitetään myös toimenpiteet ja rahoitus tavoitteisiin pääsemiseksi. Ohjelma kootaan laajana yhteistyöhankkeena alueellisten metsäneuvostojen tuella. Voimassa oleva AMO kattaa vuodet 2012-2015.

Suomen metsäkeskuksen hanketoiminta

Metsäkeskuksilla on eri puolilla Suomea monipuolista hanketoimintaa.

Lisätietoa hankkeista

 

Määrittelemätön