Pohjois-Suomen turkiseläinkasvattajain liitto

Pohjois-Suomen turkiseläinkasvattajain liitto

Turkiseläinkasvatus perustuu Suomessa järjestelmälliseen ja jatkuvaan koulutus- ja tutkimustyöhön eläinten käyttäytymisestä ja hyvinvoinnista sekä turkistilan ympäristöasioista. Tieteellisellä tutkimustyöllä varmistetaan, että käytetyt kasvatusmenetelmät takaavat parhaan mahdollisen huolenpidon eläimistä ja että turkisalaa koskevat määräykset ja lainsäädäntö perustuvat luotettavalle pohjalle. Pohjois-Suomen Turkiseläinkasvattajain liitto on Suomen turkiseläinkasvattajain jäsenyhdistys.

Turkisten tuottaminen on perinteinen suomalainen elinkeino. Turkistuotanto työllistää Suomessa noin 17 500 henkilöä, joista suoraan 4 350 ja välillisesti 13 200 henkeä (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus). Keski-Pohjanmaalla ala työllistää noin 3500 - 4000 henkilöä. Määrä vaihtelee kausittain työhuippujen mukaan. Suomessa toimii noin 1 000 turkistilaa. Tilat ovat useimmiten perheyrityksiä. Turkistuotanto ei saa tukea valtiolta. Nahoista menee 98 %. Vientitulot ovat noin 300 miljoonaa euroa. Eniten suomalaisia turkiksia ostavat Kiina ja Venäjä. Myös Italia, Kreikka, Saksa ja Japani hankkivat runsaasti suomalaisturkiksia.

Turkistalous on merkittävä elinkeino Keski-Pohjanmaalla. Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan, Kalajoen, Sievin ja Kruunupyyn alueella toimii yhteensä noin 300 turkistilaa (ilman Kruunupyytä 260), joka on yli 30 % koko maan turkistiloista. Alueen turkistilojen määrä on laskenut noin 50 tilalla vuodesta 2007 (noin 10 tilaa/vuosi), mutta tilojen määrän lasku on tasaantunut. Tuotantomäärät ovat tilalukumäärän laskusta huolimatta pysyneet ennallaan.

Alueella tuotetaan vuodessa noin 350 000 - 400 000 minkinnahkaa ja yhteensä 450 000 – 500 000 ketun ja suomensupinnahkaa (ilman Kruunupyytä 400 000-450 000 kettu, supi). Keski-Pohjanmaan alueelta tulee noin neljännes koko maan turkistuotannosta. Myyntikaudella 2011-2012 arvioitiin koko maan myytyjen turkisnahkojen arvon nousevan noin 400 miljoonaan euroon, ja Keski-Pohjanmaan osuus tästä on noin 100 miljoonaa euroa.

Määrittelemätön