Optima

Optima

Koulutus

Optima järjestää ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä tarjoaa erilaisia palveluja työelämälle. Kuntayhtymällä on vastuu suomenruotsalaisesta ammatillisesta erityisopetuksesta. Pääosa Optima kuntayhtymän koulutuksesta on ruotsinkielistä. Paul Hallvarin kadun toimipisteessä ja aikuiskoulutuksessa opetetaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Optima toimii lähinnä Pietarsaaren seudulla, mutta ammatillisen erityisopetuksen myötä koko suomenruotsalaisessa Suomessa. Optimassa on yhteensä noin 3000 opiskelijaa, joista nuorisopuolella noin 1200.

Hankkeet ja kehitys

Optiman hanketoiminta osallistuu aktiivisesti ammatillisen koulutuksen kehittämiseen erityyppisillä kansallisilla ja kansainvälisillä rahoituksilla. Hanketoiminta suunnittelee, koordinoi ja on mukana hankkeiden toteutuksessa. Jokaisella hankkeella on omat tavoitteet, vastuu- ja resurssihenkilöt, hallinto, talousarvio ja rahoitus. Hankkeet tukevat ja edistävät Optiman strategioiden ja tavoitteiden saavuttamista ja toimivat voimavarana Optiman pitkäjänteisessä ja määrätietoisessa kehitystyössä.

Hankkeet - yleistä

Kehityshankkeet toteutetaan yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten verkostojen kanssa. Yhteistyöverkostoihin voivat osallistua Optiman henkilökunta ja opiskelijat, muiden koulutusjärjestäjien edustajat, työelämä, viranomaiset sekä erilaiset etujärjestöt ja organisaatiot. Optima toimii joko hankkeen omistajana ja koordinoijana tai osatoteuttajana ja yhteistyöosapuolena.

Tavoitteena on kehityshankkeiden tulosten ja kokemusten vakiinnuttaminen Optiman toimintaan. Hankkeiden myötä osaaminen vahvistuu, mikä edesauttaa uusien toimintatapojen ja –menetelmien sekä hyvien käytäntöjen kehittämistä.

Pääasiallisesti hankkeita rahoittavat ja hallinnoivat Opetushallitus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ELY-keskukset, Pohjanmaan liitto sekä CIMO.

Hankkeet

Määrittelemätön