Muut lähialueen luonnonvara-alan koulutus- ja tutkimusyksiköt

Oulun eteläisen instituutti

Nivalassa sijaitseva Oulun eteläisen instituutti, Oulun yliopiston alueyksikkö, organisoi yliopistollista koulutusta, tutkimusta ja kehittämistoimintaa Oulun Eteläisen alueella.

Tutkimusta tehdään mm. maanalaisen fysiikan tutkimuksessa. Maanalaisen fysiikan tutkimusryhmän laboratorio sijaitsee Pyhäsalmi Mine Oy:n kaivoksessa Pyhäjärvellä. Laboratoriossa on laajan kansainvälisen yhteistyöverkoston kanssa toteutettu useita tieteellisiä kokeita vuodesta 2001 alkaen. Oulun ja Jyväskylän yliopistojen, Venäjän tiedeakatemian ja Århusin yliopiston yhteistyöllä laboratorioon rakennetaan parhaillaan EMMA -koetta. Lisäksi tutkimusryhmä osallistuu LAGUNA-hankkeeseen, joka suunnittelee erittäin suuren hiukkasfysiikan tutkimusinfrastruktuurin rakentamista Eurooppaan, Pyhäsalmen kaivoksen ollessa erittäin potentiaalinen sijoituspaikka.

Lisätietoja toiminnasta ja hankkeista

Kannuksen lukion luonnontieteellinen erikoistumislinja

Kannuksen lukiossa aloitetaan vuonna 2013 luonnonvara-alan yliopisto- ja korkeakouluopintoihin tähtäävä erikoisopintolinja. Linjan tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisimman kattavat ja hyvät tiedot luonnontieteissä ottaen huomioon eri tiedekuntien OPS:n vaatimukset. Eräänä osatavoitteena on valmistaa opiskelijoita mm. lääketieteelliseen ja eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan.

Lisätietoja lukion erikoistumislinjasta

 

Määrittelemätön