Metsänomistajien liitot

Metsänomistajien liitot

Metsänomistajien liitot ovat metsänhoitoyhdistysten perustamia alueellisia metsänomistajien eduvalvontaorganisaatioita, joiden tehtävänä on mm:

- edistää yksityismetsätalouden kannattavuutta
- ohjata ja kehittää metsänhoitoyhdistysten toimintaa
- edistää metsänomistajien yhteistoimintaa
- kehittää metsätuotteiden markkinointia.

Määrittelemätön