Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat metsänomistajille metsäomaisuuden hallintapalveluja, joita ovat mm. metsäsuunnitelmat ja niiden ylläpito, tila-arviot, vahinkoarviot, hoitosopimukset, sukupolvenvaihdosneuvonta, omistusjärjestelyt, tilakaupan palvelut, metsäveroneuvonta, koulutuspalvelut ja henkilökohtainen neuvonta. Keski-Pohjanmaalla toimivat Keskipohjan, Kannuksen ja Kaustisen metsänhoitoyhdistykset. Esim. metsänhoitoyhdistys Keskipohjassa on mukana 4800 metsänomistajaa. Metsäalaa on n. 250.000 ha ja puuston kasvu n. 940.000 m3/vuosi. Hakkuukertymä on n. 525.000 m3/vuosi ja kantorahatuloja n. 14 M€/vuosi.

Määrittelemätön